Categorie: Organisatie

De Corona Alternatieven

Een bizarre situatie, waarin we allemaal binnen moeten blijven en social distancing moeten toepassen. Juist in tijden waarin we elkaar op willen zoeken, samen zitten, verhalen delen, samen zingen/dansen/sporten/muziek maken etc. Een lichtpuntje is de vele creatieve alternatieven die opgezet worden: de theaterdocenten die dagelijks alternatieve opdrachten delen, de alternatieve muzieklessen die nu via videobellen […]

Lees meer

Onderzoek gevolgen corona voor amateurkunst

Beste collega’s bij lokale of provinciale organisaties,   De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten optredens en andere bijeenkomsten.   Wat […]

Lees meer

Inventarisatie: wie heeft ruimte nodig?

Erfgoedoverleg Oldenzaal inventariseert behoefte aan ruimte verenigingen Vanuit het Erfgoedoverleg Oldenzaal werd onlangs vastgesteld dat meerdere partijen vanuit de Oldenzaalse erfgoed sector behoefte hebben aan ruimte, zoals plek voor opslag en (flexibele) werkruimte. De Cultuurmakelaar inventariseert samen met Museum het Palthe Huis deze vraag bij de verschillende verenigingen in de stad; behoefte aan ruimte kan […]

Lees meer

12 Tips voor plan fondsaanvraag

12 Tips voor plan fondsaanvraag

Een van de manieren om een project te kunnen financieren is het aanschrijven van fondsen. Om het project te kunnen financieren, heeft een fonds een projectplan nodig. En hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor het fonds is om zich een goed beeld van het project te vormen. Het VSB Fonds geeft 12 tips […]

Lees meer

WAK logo

Week van de Amateurkunst – WAK.. wat?

Tijdens de Oldenzaalse Week van de Amateurkunst (WAK) 2019 wordt amateurkunst voor een voetlicht gebracht. Deze 7e editie wordt gehouden van woensdag 13 november tot en met zondag 17 november. In de opzet van dit jaar zijn er exposities bij de bibliotheek en in het stadhuis, is er een ontwerpwedstrijd, maar vooral wordt toegewerkt naar […]

Lees meer