Corona: financiële tips voor verenigingen

De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in de periode van het coronavirus? Op dit moment zijn er al een paar maatregelen die je kunt treffen. Een overzicht.

Landelijke regelingen
1. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De overheid heeft voor de vaste lasten deze compensatieregeling in het leven geroepen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 26 juni 2020) een éénmalige bijdrage aanvragen van € 4.000,-. Er is een aantal voorwaarden aan de uitkering gebonden. Deze zijn ook hier te vinden. De meest gestelde vraag is wat er onder omzet wordt verstaan. Dit betreft alle inkomsten die in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 werden verwacht, maar door het coronavirus niet door jouw vereniging zijn ontvangen.

Veel wordt gedacht aan kantineomzet, maar ook de stopgezette sponsorbijdrages, leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd – en dus geen contributie betalen – worden verstaan onder omzetverlies!

2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 31 mei 2020) de regeling aanvragen. Hiermee kan je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard is er een aantal voorwaarden gebonden aan deze aanvraag. De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, maar is afhankelijk van de terugval in omzet.

Een overzicht:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

1. Rente en aflossing op een lening

Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. De lening wordt dan met 3-6 verlengd. Dit betekent dat je vereniging niet over 3-6 de achterstand in één keer hoeft af te lossen, maar wordt de lening wel volledig afgelost. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank.

2. Vrijwilligerskosten

Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

3. Belastingdienst

Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

4. Gemeente

Ook de gemeente Oldenzaal wil ondersteunen waar mogelijk. In een brief van de gemeente, die in week 15 naar de culturele verenigingen van de stad gestuurd wordt, staat dat men

 

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht