Projecten

De projecten waar de Cultuurmakelaar bij betrokken is hebben allemaal tot doel om het culturele veld van de stad te ondersteunen en beter zichtbaar te maken. Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal van deze projecten.

 • Agenda: een overzicht van de activiteiten die door de cultuurmakelaar georganiseerd worden.
 • Mix & Match (voorheen Beursvloer): een evenement waar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, netwerken en handelen in betrokkenheid. Alles met gesloten beurs. In 2018 vind het evenement plaats op 27 september. Zie http://www.impuls-oldenzaal.nl/
 • Cultuurprijs Oldenzaal 2015: georganiseerd door de Adviescommissie Cultuur is deze tweejarige uitreiking met als discipline van onderwerp beeldende kunst. Winnaar ontvangt een geldprijs, een aandenken en promotionele activiteit.
 • In de spotlight: In een samenwerkig tussen de cultuurmakelaar en dé Weekkrant Noordoost Twente is de rubriek In de spotlight geboren. Hierin kunnen culturele verenigingen, clubs en groepjes zichzelf in de krant presenteren aan NO Twente. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen.
 • Veldtocht 2015: een omschrijving van het project de Veldtocht in De Thij in Oldenzaal (april 2015), incl. diverse foto’s. Organisatie in handen van Impuls Oldenzaal en OBS De Linde.
 • Vraag & Aanbod: de culturele marktplaats: een praktisch instrument om vraag en aanbod in Oldenzaal te ondersteunen. Met een Prikbord voor gratis zaken, en een aparte pagina voor Lessen & workshops (betaalde).
 • Diverse workshops i.s.m. Impuls Oldenzaal, SESAM Academie, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de Bibliotheek Oldenzaal. Onderwerpen zijn o.a. Fondsenwerving, PR, Crowdfunding, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) et cetera. Hou voor info hierover de Facebookpagina van de Cultuurmakelaar en de agenda in de gaten.
 • CulTuurlijk! (voorheen Week van de Amateurkunst): CulTuurlijk, de Oldenzaalse variant van de Week van de Amateurkunst, laat zien wat er allemaal aan amateurkunst en -cultuur te doen is en hoeveel mensen er met passie in hun vrije tijd aan amateurkunst doen.
  Periode:

  • 2019: najaar, nnb.
  • 27 september t/m 6 oktober 2018 (CulTuurlijk!)
  • 1 t/8 oktober 2017 (CulTuurlijk!)
  • 5 t/m 11 september 2016 (WAK)
  • 7 t/m 13 september 2015 (WAK)
  • 1 t/m 7 september 2014 (WAK)

Heeft u ook ideeën voor een mooi (samenwerkings)project?
Neem dan contact op met de Cultuurmakelaar.