Verantwoordingen Twentse Cultuurmakelaar

De functie van Twentse Cultuurmakelaar, in de persoon van Quinta Clason, is in de gemeenten Enschede en Oldenzaal mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Deze Cultuurmakelaars functie is in het leven geroepen na een gezamenlijke subsidieaanvraag van beide gemeenten in 2013, waarbij Enschede de penvoering doet.

Beide gemeenten dragen hier aan bij, evenredig aan het aantal uren dat de Cultuurmakelaar ingezet wordt. Voor Enschede is dit 16 uur/week, in Oldenzaal 8 uur/week.

De Twentse Cultuurmakelaar (hierna Cultuurmakelaar genoemd), is sinds 2013 werkzaam ter ondersteuning van het culturele veld. In Enschede werkt de Cultuurmakelaar zij aan zij met de Enschedese Cultuurcoach. In Oldenzaal werkt zij zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met andere culturele partners.

De functie is administratief ondergebracht bij Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst in Enschede. Hier is de Cultuurmakelaar ondergebracht binnen een aparte tak, het Projectbureau. Zij werkt onder leiding van Annemarie Wenzel, hoofd projectbureau.

 

5e tranche 2021-2022

  • huidige termijn

4e tranche 2019-2020

3e tranche 2017-2018

2e tranche 2015-2016

1e tranche 2013-2014