Fondsen en sponsoring

Fondsen verbonden aan Oldenzaal

Hieronder vind je een overzicht van lokale fondsen die wellicht interessant zijn voor Oldenzaalse culturele projecten.

 

Grotere regionale/provinciale/landelijke fondsen

staan op: https://www.cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/fondsen-en-sponsoring/.

Deze lijst wordt blijvend bijgewerkt, maar pretendeert op geen enkele manier volledig te zijn, aangezien dit blijvend aan wijzigingen onderhevig is.

 

Boeskoolfondsboeskoollogo

De stichting is opgezet met als doel het financieel ondersteunen van activiteiten op sociaal-cultureel en sportief gebied in Oldenzaal en omgeving. Het Boeskoolfonds wordt gesteund door 32 bedrijven verdeeld over allerlei branches.

 

BoesCoolTuur InstrumentenfondsBoesCoolTuur logo bij instrumentenfonds

Kinderen die hun muzikale talenten willen ontwikkelen moeten daar de mogelijkheid voor krijgen. Om deze reden stelt BoesCoolTuur muziekinstrumenten ter beschikking aan kinderen waarvan de ouders om financiële redenen niet in staat zijn een instrument aan te schaffen zodat hun kind thuis kan oefenen.

Ouders kunnen een beroep doen op het instrumentenfonds door bij Stichting Leergeld een aanvraag in te dienen. Voor deze samenwerking is gekozen omdat Stichting Leergeld goed zicht heeft op de doelgroep en ouders zo niet een hun onbekende organisatie hoeven aan te schrijven. Het instrumentenfonds voorziet de kinderen van een goed beginnersinstrument zodat elk kind dezelfde uitgangspositie heeft en zoveel thuis kan oefenen als hij/zij wil.

Het instrumentenfonds wordt mede mogelijk gemaakt door het Cogas Cultuurfonds en het Coöperatiefonds Twente-Oost van de Rabobank. Voor meer informatie over het instrumentenfonds kan contact op worden genomen met info@boescooltuur.nl.

 

Buurtinitiatiefimpuls

Impuls biedt u, samen met de Gemeente Oldenzaal, de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij een activiteit of verbetering van uw buurt. Deze ondersteuning kan in de vorm van tips en advies, maar daarnaast ook in de vorm van een financiële bijdrage.

De belangrijkste voorwaarde voor deze ondersteuning is dat het een maatschappelijke meerwaarde heeft voor uw buurt. Het moet de saamhorigheid in de buurt vergroten of een bijdrage leveren op sociaal of cultureel vlak.

 

Cogas Cultuurfondsani_cogas-logo

Het Cogas Cultuurfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Twente, waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.

Jaarlijks wordt in mei bekend welke initiatieven een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen. Voor het Cultuurfonds 2021 kunnen officieel tot 1 februari 2021 aanvragen ingediend worden. Wegens corona en de lagere aantallen aanvragen die daardoor ontvangen zijn (in 2019: 55 aavragen, in 22 25 aanvragen), heeft het Cogas Cultuurfonds de aanvraagtermijn verlengd tot 1 juli 2021.

Daarna geldt: vanaf 1 november 2021 (tot 1 feb 2022) kan je een bijdrage voor 2022 aanvragen. Zie voor aanvraagformulier en meer info de website.

Overige sponsorverzoeken
Heeft u een sponsorverzoek? Zie voor info de website.

Cogas Cultuurprijs

Van alle organisaties die een bijdrage krijgen uit het Cogas Cultuurfonds, komt er één in aanmerking voor een extra prijs: de Cogas Cultuurprijs. De Cogas Cultuurprijs is een prijs die Cogas jaarlijks uitreikt aan een bijzonder cultureel initiatief in de Cogas regio.

Uit de inzendingen worden jaarlijks drie bijzondere inzendingen genomineerd. Via Facebook kan het publiek stemmen en zo wordt de prijswinnaar bekend. Te winnen is een geldprijs van € 1.000,- en een award vaak nét het verschil.

 

Fonds Geldermanstichting & De Bond

De Gelderman Stichting heeft in samenwerking met Stadstheater De Bond het Fonds Geldermanstichting & De Bond opgezet. Via dit fonds kan een aanvraag worden gedaan voor korting op de zaalhuur bij Stadstheater De Bond.

Dit Fonds-Geldermanstichting & De Bond richt zich binnen Oldenzaal, Beuningen, Rossum en De Lutte op:

 • amateurverenigingen en -gezelschappen
 • basis- en middelbare scholen

Zie ook de website.

Geldermanstichtinglogo_geldermanstichting

De Geldermanstichting heeft als doel

 • de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van Oldenzalers en omgeving te bevorderen.
 • de ontspanning van Oldenzalers en omgeving te bevorderen.
 • de leefbaarheid van de stad Oldenzaal en omgeving te bevorderen.

Activiteiten:

 • ondersteuning van stichtingen en verenigingen passend binnen de doelstelling
 • beheer van Landgoed Kalheupink, omvattend Kalheupinkpark, de eilandjes en aangrenzende weilanden

Zie ook de website.

 

Rabobank Twente OostRabobabnk-logo

De Rabobank doet aan sponsoring en heeft een coöperatiefonds. Ook kunnen leden via de Rabo Clubkas Campagne stemmen op doelen die zo een sponsorbijdrage kunnen krijgen.

Sponsoring:

“De meeste verenigingen en stichtingen in ons werkgebied ondersteunen wij via de Rabo ClubSupport. Met een aantal geselecteerde verenigingen heeft de bank nog wel een strategische samenwerking in de vorm van sponsoring. Sponsoring is een manier om samen te werken met verenigingen met als doel elkaar te versterken en een gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie.

Wil je weten of jouw evenement in aanmerking komt voor sponsoring? Stuur dan een mail met meer informatie en ook een begroting naar communicatie.twenteoost@rabobank.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op.” (bron: website Rabobank 10-02-2020)

Zie ook de website.

 

Coöperatiefonds:

Dit fonds richt zich op (duurzame) initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. “Jaarlijks stelt Rabobank Twente Oost 4% van de nettowinst beschikbaar in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij verenigingen of stichtingen tot € 5000,-. In bijzondere situaties is een hogere bijdrage mogelijk.”. 

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes. Tijdslijnen:

  • Eerste ronde: Aanvraag indienen voor 1 maart
  • Tweede rond: Aanvraag indienen voor 1 september

(bron: website Rabobank 10-02-2020)

Zie de website (naar beneden scrollen).

 

Rabo ClubSupport

Voorheen heette deze actie Donatiefonds, en daarna Rabo Clubkas Campagne. Per 2020 is de nieuwe naam Rabo ClubSupport.

“Klanten van de bank (vanaf 12 jaar) verdelen het jaarlijkse sponsorbedrag. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Twente Oost bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich hiervoor aanmelden. In 2018 verdeelden onze klanten € 100.000,-, in 2019 was dit bedrag maar liefst € 150.000,-. Vanaf 2020 wordt de Rabo Clubkas Campagne vervangen door Rabo ClubSupport.

Niet de bank, maar de klanten bepalen bij deze campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. Het minimale bijdrage dat een vereniging/stichting kan verkrijgen is € 100,- waarbij de stemprocedure waarborgt dat klanten op tenminste twee clubs moeten stemmen. De vereniging/stichting kan door eigen publiciteit invloed uitoefenen op het aantal te ontvangen stemmen. Een goede campagne voeren kan de club veel extra stemmen opleveren.”

Zie de website.

 

Stichting CultuurFonds Oldenzaal

De Stichting Cultuurfonds Oldenzaal is een verbreding en voortzetting van de Stichting Cultuurfonds de Hof. Deze stichting stelt vanaf 1 januari 2023 de aanvragen voor subsidie en financiële ondersteuning open voor culturele activiteiten in heel Oldenzaal.

Er zijn slechts enkele voorwaarden aan zowel de toekenning van een financiële bijdrage als aan de locatie waar de activiteit plaatsvindt. Een overzicht van de voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen treft u aan op de website.

(Bron: website stichting CultuurFonds Oldenzaal, 13-12-2022.)

Zie ook de website.

 

Stichting Scholtenhaerscholtenhaer

Doel: het financieel ondersteunen / bijdragen van educatieve en culturele faciliteiten in de gemeente Oldenzaal.

Zie ook de website.