24 maart – Actief na School – activiteiten jongeren

Actief na School

Beste meneer/mevrouw,

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken u te informeren over het project ‘Actief na school’. Dit project draait nu al bijna twee jaar en richt zich op het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren (voortgezet onderwijs).

Het project is erop gericht de leefgebieden onderwijs en vrije tijd met elkaar te verbinden. Direct na school wordt op school een passend activiteitenaanbod gedaan, waar jongeren de kans krijgen zich te ontplooien en talenten te ontwikkelen.

Zinvolle invulling vrije tijd

Al geruime tijd merken we in Oldenzaal en Denekamp vanuit het jongerenwerk dat het jongeren ontbreekt aan een vrijetijdsbesteding dan wel zinvolle invulling van de vrije tijd. Lang niet alle jongeren zijn actief bij een club of vereniging wat maakt dat niet iedereen kennis maakt met het verenigingsleven of zijn talent ontdekt. Veel van deze jongeren vullen deze tijd met ‘hangen’ op verschillende plekken in Oldenzaal en omgeving, anderen ervaren hierdoor juist meer eenzaamheid.

Doel

Het doel van het project is om jongeren laagdrempelig de kans te bieden zich te ontplooien en hun talenten te ontdekken, in contact te komen met leeftijdgenootjes en het opdoen van sociale vaardigheden. Daarnaast hopen we een verschuiving in het schoolwezen te bewerkstelligen. Onderwijs meer is dan een plek waar je les krijgt, maar een plek waar je je thuis voelt. Uit onze jaarlijkse enquête komt dan ook naar voren dat 40% van de deelnemende jongeren school leuker is gaan vinden door ‘Actief na school’. Ook is ons doel om jongeren te enthousiasmeren om (uiteindelijk) deel te nemen en lid te worden van bestaande sport en/of cultuuraanbieders.

Programma samenstellen

Het activiteiten programma wordt doorgaans samengesteld met deelnemende jongeren. Om zodoende zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de jongeren, en het eigenaarschap te vergroten. Om een passend en creatief aanbod te realiseren zoeken wij de samenwerking met uw organisatie!

Contact

Wilt u onderdeel worden van dit prachtige project? En u inzetten voor de toekomst van jeugdigen? Schroom dan niet en neem contact op met: Anes Kadic a.kadic@impuls-oldenzaal.nl of Luuc Rickhoff l.rickhoff@impuls-oldenzaal.nl.

Informatiesessie 24 maart

Twijfelt u nog en/of wilt u meer informatie? Dat komt goed uit want we organiseren op 24 maart om 19:00-20:30 een informatiebijeenkomst over ‘Actief na school’. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen één van de bovenstaande mailadressen.

met vriendelijke groet,

Werkgroep Actief na school

« Terug naar het nieuwsoverzicht