Brandbrief cultuur Oldenzaal

UPDATE 23-03-2021: De gemeenteraad heeft 22 maart 2021 besloten om het van het Rijk ontvangen geld te blijven reserveren voor cultuur.
Er is nog 3 ton beschikbaar voor cultuur.

 

Steun cultuur Rijksoverheid

Minister Van Engelshoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer de 414 miljoen euro aan coronasteun voor de culturele sector uitgewerkt. Onderdeel van dit tweede steunpakket is 150 miljoen euro voor gemeenten om daarmee de lokale infrastructuur te ondersteunen.
.
Bovenop die 150 miljoen euro komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK. Dat geld ontvangen de gemeenten al met de decembercirculaire.
.

Geld voor Oldenzaal, echter niet gelabeld

Oldenzaal ontvangt ter ondersteuning van de culturele sector € 204.597,-. Dit geld is echter niet specifiek gelabeld voor cultuur, en kan dus ook ingezet worden in andere sectoren. Om de aandacht hiervoor te vragen, doen we middels een beroep op de gemeenteraadsleden en het college om dit wél in te zetten voor cultureel Oldenzaal. De cultuurmakelaar fungeert hier als kartrekker en als verbinding richting alle verenigingen.
.
Samen met de culturele instellingen Stadstheater de Bond, Kaliber Kunstenschool, Stichting Oldenzaalse Musea en Bibliotheek Oldenzaal is een brandbrief opgesteld. Deze brief is geschreven om gezamenlijk een signaal te geven aan de gemeenteraad en het college. Hiermee doen we een beroep de voor gelden, wél in te zetten voor de culturele sector en daarmee alle verenigingen, clubs, organisaties te ondersteunen.
.

Vervolg

 • 2021-03-24 (wo): overleg gemeente, cultuurmakelaar en culturele instellingen als vertegenwoordiging van het héle culturele veld. Over vervolg, risico analyse om in kart te brengen hoe veld ervoor staat.
 • 2021-03-23 (di); cultuurmakelaar en ambtenaar cultuur spreken over vervolg.
 • 2021-03-22 (ma): De gemeenteraad heeft 22 maart 2021 besloten om het van het Rijk ontvangen geld te blijven reserveren voor cultuur. Er is nog 3 ton beschikbaar voor cultuur.
 • 2021-02-22 (ma): raadsvergadering.
  Live te volgen via https://oldenzaal.raadsinformatie.nl/.
 • 2021-03-09 (di): politiek forum. Op de agenda: “Voorstel tot het vaststellen van de (tussen)evaluatie Corona”.
  We hebben inspraak over Rijksgelden voor cultuur aangevraagd en gekregen.
  Live te volgen en meer informatie via https://oldenzaal.raadsinformatie.nl/.
 • 2021-02-23: deadline verenigingen om bij cultuurmakelaar toekomstvisie/nood op korte/middellange/lange termijn door corona
 • 2021-01 en 02: gesprekken met de alle gemeenteraadsfracties die reageerden op ons bericht.
 • 2021-01-11: reactie Oldenzaalse VVD op brandbrief
 • 2021-01-25: gemeenteraadsvergadering, zie https://oldenzaal.raadsinformatie.nl/.
 • tot 2021-01-10: inventarisatie situatie culturele clubs n.a.v. corona (huidige situatie en voorziene toekomst).
 • 2021-01-04: mail gemeente naar verenigingen: oproep signaal te geven bij nood, bijlage met infographic inventarisatie gevolgen corona in Regio Twente.
 • 2020-12-21: Schriftelijke vragen WG over oprichting Stichting Hart onder de riem (zie ingezonden stukken voor gemeenteraadsvergadering 25 januari).
 • 2020-12-20: In de Tubantia stond een artikel over onze actie, zie ook bijlage (PDF in nieuw tabblad).
 • 2020-12-15: de gemeenteraad fracties benaderd om in gesprek te gaan over de brandbrief. Uitnodiging volgen, afspraken worden gepland.
 • 2020-12-18: N.a.v. de ingezonden brandbrief kregen we een brief (zie bijlage (PDF in nieuw tabblad).
 • 2020-12-14: Onze brandbrief is opgenomen bij de ingezonden stukken voor de gemeenteraadsvergadering op 25 januari: https://oldenzaal.raadsinformatie.nl/.
 • 2020-12-11: brandbrief ondertekend en ingestuurd naar gemeenteraad en college.
 • 2020-12-08: opstellen brandbrief, uitnodiging tot ondertekening naar culturele veld.

.

Ondertekenen

De ondertekening van de brandbrief is gesloten. Ben je te laat om nog te ondertekenen? Geen zorgen. De brief wordt afgesloten met: “Als ondertekenaars van deze brief voelen wij ook de verantwoordelijkheid voor organisaties, instellingen, makers en zzp’ers in de sector die niet met name worden genoemd.”

De brief is ingezonden naar de gemeenteraad en het college op vrijdag 11 december. Voor de raadsvergadering op ma 25 januari staat hij dan op de lijst met ingekomen stukken. Zie voor meer info http://oldenzaal.raadsinformatie.nl/

 

Inhoud brief

Aan:
De gemeenteraad en college van Oldenzaal
Stadhuis Oldenzaal
Ganzenmarkt 1
7571 CD Oldenzaal

Oldenzaal, 8 december 2020

Geachte leden van de gemeenteraad en college,

Het vaccin is in zicht maar de strijd is nog niet gestreden. Al sinds maart van dit jaar zet de culturele sector van Oldenzaal zich vol goede moed in voor behoud van datgene dat Oldenzaal tot de Glimlach van Twente maakt. We blijven als sector ons aanpassen, nieuwe plannen maken en inspelen op iedere nieuwe situatie en richtlijnen. In de afgelopen maanden zijn we online gegaan, hebben voorstellingen verschoven, zaken in de buitenlucht gedaan of voor hele kleine groepen. Dit om de inwoners van Oldenzaal en omstreken ook juist in deze tijd zo veel mogelijk te kunnen laten genieten van kunst en cultuur. Deze flexibiliteit en innovatie is de grote kracht van onze sector.

Ondanks alle inspanningen en flexibiliteit heeft de sector het zwaar. Publieksinkomsten zijn hard teruggelopen, rondleidingen en activiteiten zijn afgelast en lessen uitgesteld. Voorstellingen voor maximaal 30 personen zijn niet kostendekkend en museumbezoek in een periode van ‘blijf zo veel mogelijk thuis’ levert marginale inkomsten op. Aan de andere kant lopen de vaste lasten als huur en personeelskosten gewoon door. Dit geldt niet alleen voor de grotere instellingen als theater, kunstenschool, bibliotheek en museum, maar ook voor de kleinere stichtingen en verenigingen in het veld. Dit leidt tot grote economische en maatschappelijke schade voor de sector, voor de betrokkenen en voor Oldenzaal in het algemeen. Daarom richten wij ons als collectief tot u om als gehele sector om hulp te vragen.

Via de rijksoverheid hebben de gemeentes dit jaar tweemaal via het gemeentefonds een bijdrage gekregen voor de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur. Allereerst een voorschot via de meicirculaire en na Prinsjesdag een tweede gedeelte via de circulaire van september. Het gaat hierbij voor Oldenzaal om een bijdrage via het gemeentefonds met een totale omvang van € 204.597,-. Deze gelden zijn bedoeld voor de ondersteuning van de culturele sector, maar helaas niet strikt als zodanig gelabeld waardoor de kans bestaat dat zij niet aan dit doel worden besteed.

Wij vragen daarom aan u als gemeenteraad en college om ervoor te zorgen dat deze gelden belanden op de plek waar zij voor bedoeld zijn. Met het indienen van de begrotingen voor 2021 wordt een groot deel van de verwachtte tekorten al grotendeels inzichtelijk gemaakt. De omvang van deze tekorten valt waarschijnlijk ruim binnen het hiervoor beschikbaar gestelde bedrag. Deze inventarisatie betreft echter enkel de gesubsidieerde instellingen, de tekorten van veel lokale stichtingen en verenigingen zijn voor u waarschijnlijk niet eens zichtbaar. Er is veel onzichtbaar leed op financieel vlak, maar ook het ontbreken van samenzijn heeft negatieve maatschappelijke gevolgen. Naast het oplossen van de acute problematiek roepen wij u ook op om deze middelen in te zetten voor het toekomstbestendig maken van de sector. Door in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, aanpassing van gebouwen of aanschaf van digitale middelen kunnen we als sector sterker uit de crisis komen.

Graag gaan we met u in gesprek over wat er nodig is om de sector sterker uit deze crisis te laten komen. Hierin zien wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor u als gemeenteraad en college en onszelf als sector. Als ondertekenaars van deze brief voelen wij ook de verantwoordelijkheid voor organisaties, instellingen, makers en zzp’ers in de sector die niet met name worden genoemd.

Met vriendelijke groet,

Riëtte Kruize, Stadstheater de Bond
Ian Muller, Kaliber Kunstenschool
Anke Bruggeman, Bibliotheek Oldenzaal
Sandra Schipper, Stichting Oldenzaalse Musea
Quinta Clason, Cultuurmakelaar Oldenzaal
Popkoor Vocal Essen
Koninklijke Harmonie St. Joseph
Oldenzaal Muzikaal Festival
Clown Spruit
Koninklijke muziekvereniging Semper Crescendo
O.C.V de Thijdarren
Meezingkoor Goed gemutst Oldenzaal
Stichting Smartlappenfestival Oldenzaal
Nachtburgemeester Oldenzaal
Mirrewinterhoorn bloazers Ol’nzel
The Gentle Singers
Claudia Patacca sopraan en hoofdvakdocent ArtEZ Conservatorium
NMECO de Höfte
Stichting Brandvijverconcerten Oldenzaal
Muziektheaterbureau Mélange
Themakoor Triple One
O.C.V. De Vennemuskes
O.C.V. De Spanvöggel
KnK Toneelvereniging Oldenzaal
Eniac Theater- en Evenemententechniek – Oldenzaal
Filmhuis Oldenzaal
The Cool Cabbage Orchestra Bigband Oldenzaal
Stichting Kunst in de Etalage
Stichting Twentse Matthäus Passion
Stichting Cultuur Educatie Platform Primair Onderwijs Oldenzaal (CEPPO)
Stichting Stroat Ensemble
Hydra Theater
Adviseur Maatschappelijke Vitaliteit
O.C.V. De Kadolstermennekes

« Terug naar het nieuwsoverzicht