Fondsen en sponsoring

Algemeen:

Fondsenwerving kan een hele spannende onderneming lijken, zeker als je hier niet eerder mee bezig bent geweest. Hieronder staan een paar handige linkjes naar online informatie over waar je op moet letten, en hoe het een en ander in zijn werk gaat.

Hieronder vind je een overzicht van particuliere- en landelijke stimuleringsfondsen die wellicht interessant zijn voor je Oldenzaalse project.

 

Fondsen (verbonden aan Oldenzaal, regionaal en landelijk)

Hieronder staan een aantal fondsen die verbonden zijn aan Oldenzaal, die regionaal werken en die landelijk georienteerd zijn. Deze lijst wordt blijvend bijgewerkt, maar pretendeert op geen enkele manier volledig te zijn, aangezien dit veld blijvend aan wijzigingen onderhevig is.

 

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.

Zie ook de website.

 

BNG Cultuurfonds bng-cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Het project moet minimaal een regionaal bereik hebben en opgezet en/of uitgevoerd in samenwerking met professionals. Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel.

Zie ook de website.

 

Boeskoolfondsboeskoollogo

De stichting is opgezet met als doel het financieel ondersteunen van activiteiten op sociaal-cultureel en sportief gebied in Oldenzaal en omgeving. Het Boeskoolfonds wordt gesteund door 32 bedrijven verdeeld over allerlei branches.

Zie ook de website van het Boeskoolfonds en de Facebook-pagina.

 

Buurtinitiatiefimpuls

Impuls biedt u, samen met de Gemeente Oldenzaal, de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij een activiteit of verbetering van uw buurt. Deze ondersteuning kan in de vorm van tips en advies, maar daarnaast ook in de vorm van een financiële bijdrage.

De belangrijkste voorwaarde voor deze ondersteuning is dat het een maatschappelijke meerwaarde heeft voor uw buurt. Het moet de saamhorigheid in de buurt vergroten of een bijdrage leveren op sociaal of cultureel vlak.

Zie ook: de website van Impuls.

 

Cogas Cultuurfondsani_cogas-logo

Het Cogas Cultuurfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Twente, waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.

Aanvragen voor 2018 konden ingediend worden tot 1 februari 2018. Jaarlijks wordt in mei bekend welke initiatieven een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen. Zie ook hun website voor de voorwaarden en het aanvraagformulier. Voor het Cultuurfonds 2019 kunnen er van 1 november tot 1 februari 2019 aanvragen ingediend worden. In maart/april 2019 horen de aanvragers via Cogas welke aanvragen gehonoreerd zijn. Zie de website.

Overige sponsorverzoeken
Heeft u een sponsorverzoek? Klik dan hier voor de website.

Cogas Cultuurprijs

Van alle organisaties die een bijdrage krijgen uit het Cogas Cultuurfonds, komt er één in aanmerking voor een extra prijs: de Cogas Cultuurprijs. De Cogas Cultuurprijs is een prijs die Cogas jaarlijks uitreikt aan een bijzonder cultureel initiatief in de Cogas regio.

Uit de inzendingen worden jaarlijks drie bijzondere inzendingen genomineerd. Via Facebook kan het publiek stemmen en zo wordt de prijswinnaar bekend. Te winnen is een geldprijs van € 1.000,- en een award vaak nét het verschil.

 

Euregio

Grensoverschrijdende samenwerkingen voor culturele activiteiten kunnen via de EUREGIO financieel ondersteund worden door het INTERREG V A project Kunstverbinding of door het project voor Ontmoetingen.

Zie de website.

 

EUREGIO taNDem

taNDem is een nieuw, grensoverschrijdend project dat zich richt op Duitse en Nederlandse kunstenaars, cultuurverenigingen en -instellingen en andere cultuurmakers uit de EUREGIO. In gezamenlijke “taNDems” moeten zij samen kunst- en cultuurprojecten met betrekking tot een bepaald jaarthema uitvoeren. De aanvragers kunnen daarvoor maximaal €15.000 subsidie ontvangen.

Zie de taNDem pagina op de EURGIO-website hier, en de taNDem website.

 

Fonds 21  Fonds21

Fonds 21 (vroeger SNS Reaal Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving door ideële doelen te steunen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Het fonds steunt onder meer projecten voor de basisschool, het vmbo, havo/vwo en het mbo. Fonds 21 heeft in 2017 een programmaregeling geïnitieerd, die culturele instellingen stimuleert kwalitatief en toegankelijk aanbod voor mbo’ers te ontwikkelen. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Let op: dit is een fonds voor professionele kunsten. U kunt minimaal 10.000 euro aanvragen.

Zie ook de website.

 

Fonds Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering stimuleert ondernemerschap in de hele culturele en creatieve sector met een breed productaanbod. De doelstelling is om individuen en organisaties in de creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te versterken. Het Fonds verstrekt leningen tegen lage rentes. Ook geeft het garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden. Het Fonds heeft geen winstoogmerk.

Zie ook de website.

 

Fonds Geldermanstichting & De Bondstadstheater_de_bond

De Gelderman Stichting heeft in samenwerking met Stadstheater De Bond het Fonds Geldermanstichting & De Bond opgezet. Via dit fonds kan een aanvraag worden gedaan voor korting op de zaalhuur bij Stadstheater De Bond.

Dit Fonds-Geldermanstichting & De Bond richt zich binnen Oldenzaal, Beuningen, Rossum en De Lutte op:

 • amateurverenigingen en -gezelschappen
 • basis- en middelbare scholen

Zie ook de website.

 

FransenfondsAgfra

Agfra Holding heeft het Fransenfonds opgericht, dat financiële steun verleent aan o.a. organisaties, clubs en verenigingen. De Stichting beoogt cultuur, sport en wetenschap in de regio Twente te stimuleren door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften.

Zie voor meer informatie de website.

 

Fonds voor Cultuurparticipatiefondscultuurparticipatie-150x150

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn

 • actieve cultuurdeelname in vrije tijd en het sociale domein
 • amateurkunst,
 • cultuureducatie
 • en volkscultuur.

Subsidieregelingen Fonds voor Cultuurparticipatie
Een overzicht van de subsidies voor actieve cultuurdeelname in de vrije tijd en het sociaal domein vind je hier, een aanvraag hiervoor kan je indienen bij het Fonds voor cultuurparticipatie.

Zie ook de website.

 

Fonds Podiumkunsten   fondspodiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst (muziek, dans en theater) in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal).

Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek. Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar talentontwikkeling.

Zie ook de website.

 

Fondsendisk

“Op de Fondsendisk staat een geheel geactualiseerd overzicht van meer dan 700 vermogensfondsen.” Per fonds zijn alle relevante gegevens overzichtelijk gerangschikt: adres, contactpersoon, doelstelling, budget, beperkingen, procedure en aanvraagformulieren. De gegevens zijn per fonds te bekijken en printen.

Tip: de Fondsendisk is vaak ook via de Bibliotheek te lenen. Ook als hij bij een ander filiaal in Overijssel ligt is hij te “bestellen”.

 

Geefwet 

Particulieren en bedrijven kunnen kunst en kunstenaars ondersteunen. De overheid stimuleert dit door de Geefwet.
De Geefwet maakt giften aan kunst en kunstenaars voor particulieren fiscaal aantrekkelijk. Want giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Speciaal hiervoor is er de campagne Daar geef je om.

 

Geldermanstichtinglogo_geldermanstichting

De Geldermanstichting heeft als doel

 • de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van Oldenzalers en omgeving te bevorderen.
 • de ontspanning van Oldenzalers en omgeving te bevorderen.
 • de leefbaarheid van de stad Oldenzaal en omgeving te bevorderen.

Activiteiten:

 • ondersteuning van stichtingen en verenigingen passend binnen de doelstelling
 • beheer van Landgoed Kalheupink, omvattend Kalheupinkpark, de eilandjes en aangrenzende weilanden

Zie ook de website.

 

ING Nederland Fonds – lokale initiatieven

Heb jij een lokaal initiatief dat de buurt verbetert? De Help Nederland Vooruit Campagne is een traject dat in 2016 en 2017 door de ING georganiseerd werd. Hierbij kun je jouw lokale initiatief aanmelden voor een donatie van het ING Nederland Fonds als onderdeel van het project Help Nederland Vooruit. Zij ondersteunen initiatieven die Nederland sterker maken met een financiële bijdrage.

De huidige Help Nederland Vooruit campagne is van 15 oktober t/m 15 november geopend en kun jij als buurtverbeteraar jouw lokale initiatief aanmelden voor een donatie van het ING Nederland fonds.

Zie ook de website.

 

ING Nederland Fonds – landelijke initiatieven

Elk kwartaal komt het bestuur bijeen om de ingezonden aanvragen voor grootschalige, impactvolle initiatieven te beoordelen. Projecten die aansluiten bij de missie van het ING Nederland fonds komen vervolgens in aanmerking voor een ondersteuning. Een aantal punten waar het bestuur op toetst:

 • Worden mensen vooruit geholpen?
 • Bestaat er een langetermijneffect op het leven van deze mensen?
 • Is het initiatief grootschalig en regio-overschrijdend?
 • Is er genoeg potentie om het project te laten groeien?
 • Bestaat er genoeg steun van andere partijen in de samenleving?
 • Is de impact van het project duidelijk te meten?

Kun jij op al deze vragen JA beantwoorden? Mail dan naar nederlandfonds@ing.nl.

Zie ook de website.

 

Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijsselpr_bernhard_cultuurfonds_logo

Dit fonds van de Provincie Overijssel is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het is gericht op rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die:

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-.

Vergaderdata 2018 Uiterste inleverdata
19 maart 1 februari
2 juli 15 mei
1 oktober 15 augustus
10 december 1 november

(bron: website KCIPO 26-02-2018).

Zie ook de website.

fondsmondriaan-150x150

Mondriaan Stichting

Een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt en stimuleert.

Zie ook de website.

 

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

Zie ook de website.

 

Nederlands Letterenfonds

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Zie ook de website.

 

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Daarnaast bieden onderstaande projecten ook culturele mogelijkheden:

 • Oranje Fonds Collecte
  Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is. Voor 2018 kan aanmelden tot 1 april.
 • NLdoet
  Voor deze landelijke vrijwilligersdag (meestal op de derde vrijdag en zaterdag van maart) kunnen klussen aangemeld worden. Vrijwilligers kunnen zich als team en individueel aanmelden voor een activiteit. Voor klussen kan een financiele bijdrage aangevraagd worden
 • Nationale Burendag
  Jaarlijks tijdens het 4e weekeinde van september; voor activiteiten met/voor de buurt kan een financiele bijdrage gevraagd worden. Dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

Zie ook de website.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – OverijsselPBCF-waardebonnenactie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
Subsidie aanvragen… Hoe werkt het?

Werkterreinen:
– Podiumkunsten
– Beeldende kunst
– Monumentenzorg
– Geschiedenis en letteren
– Natuurbehoud

Zie ook de website.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Anjeractie

Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan bijvoorbeeld kostuums, instrumenten of decor. Collecteren kan van deur-tot-deur, en online.

Voor 2018 kan aanmelden vanaf 15 februari op het online platform. De Anjeractie straat en deur-aan-deur collecte vind in 2018 plaats van 27 mei tot en met 2 juni 2018.

Zie ook de website.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Huur licht, geluid en podiumdelenPBCF-waardebonnenactie

Individuele aanvragen van (theater- en toneel-)groepen of verenigingen voor theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht en geluid of podia worden in principe niet gehonoreerd.

In plaats daarvan heeft het fonds ervoor gekozen om op een aantal plaatsen, verspreid over de provincie Overijssel, semi-professionele licht- en geluidsapparatuur, alsmede podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen.

Nadere informatie omtrent deze poolinstallaties en de huurmogelijkheden vindt u in de folder Huur licht, geluid en podiumdelen.

Liever in Oldenzaal zelf podiumdelen huren?
Kijk dan eens op het prikbord; Stichting podiumdelen verhuurt tegen aantrekkelijk tarief podiumdelen.

Zie ook de website.

 

Rabobank Twente OostRabobabnk-logo

De Rabobank doet aan sponsoring en heeft een coöperatiefonds.

Ook kunnen leden via de Rabo Clubkas Campagne stemmen op doelen die zo een sponsorbijdrage kunnen krijgen.

 

Sponsoring: Sponsoring is een manier om samen te werken met verenigingen met als doel elkaar te versterken en een gezamenlijk resultaat neer te zetten. Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. 

Sponsoraanvragen voor eenmalige activiteiten kunnen het hele jaar ingestuurd worden.
De sponsorcommissie vergadert over de binnengekomen aanvragen op de volgende data:

 • Maandag 8 oktober 2018
 • Maandag 10 december 2018

(bron: website Rabobank 29-01-2018)

Zie ook de website.

 

Coöperatiefonds: “Jaarlijks stelt Rabobank Twente Oost 4% van de nettowinst beschikbaar in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij verenigingen of stichtingen tot € 5000,-. In bijzondere situaties is een hogere bijdrage mogelijk.”. 

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes:

 • Eerste sluitingsdatum: donderdag 1 maart 2018
 • Tweede sluitingsdatum: zaterdag 1 september 2018

(bron: website Rabobank 29-01-2018)

Zoe de website (naar beneden scrollen).

 

Rabo Clubkas Campagne: vervangt het Donatiefonds per 1-1-2018: “Met de Rabo Clubkas Campagne verdelen klanten van de bank (vanaf 12 jaar) het jaarlijkse sponsorbedrag.“. Dit bedrag is voor 2018 vastgesteld op € 100.000,-.

Planning Rabo Clubkas Campagne (onder voorbehoud):

 • Half maart: Informatieavonden
 • Half maart tot eind april: Inschrijfperiode voor clubs
 • Eind april tot en met 21 mei: Campagne voeren
 • 1 mei tot en met 21 mei: Stemperiode door klanten van Rabobank Twente Oost
 • Eind mei: bekendmaking bedragen voor deelnemende clubs

(bron: website Rabobank 29-01-2018).

Zie de website.

 

Vereniging van het jaar

Sport-­ en cultuurverenigingen worden uitgedaagd hun verenigingsverhaal te delen via verenigingvanhetjaar.nl.

De clubs met de meeste stemmen en hoogste beoordeling worden beloond met mooie prijzen: Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Bovendien maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. Er zijn winnaars per gemeente, provincie en uiteindelijk ook landelijk.

Van 9 april tm 20 mei 2018 kan gestemd worden op verenigingen via de website. De gemeentewinnaars worden rond 25 mei 2018 bekend gemaakt.

(Bron: website Vereniging van het Jaar 26-03-2018.)

Zie ook de website.

 

Senasena logo

Sena regelt de naburige rechten van artiesten en producenten. Professionele muzikanten uit alle muziekgenres, die niet genoeg middelen hebben voor een kwalitatief hoogwaardige geluidsopname, kunnen een beroep doen op het Sena Muziekproductiefonds.

Zie ook de website.

 

Stichting CultuurFonds de Hof

De Stichting CultuurFonds de Hof heeft volgens haar statuten als doelstelling: “Het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiële ondersteuning ten behoeve van de bevordering en/of uitvoering van culturele activiteiten, uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

Voor het culturele jaar 2018 kan een aanvraag ingediend worden voor een bijdrage voor of financiële ondersteuning van uw culturele activiteit. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

(Bron: website stichting Cultuurcentrum De Hof, 26-03-2018.)

Zie ook de website.

 

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).
DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

Zie ook de website.

 

Stichting Scholtenhaerscholtenhaer

Doel: het financieel ondersteunen / bijdragen van educatieve en culturele faciliteiten in de gemeente Oldenzaal.

Zie ook de website.

 

 

Stichting de Houtmaathoutmaat-185x40

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Zie ook de website.

 

Stichting IBN RoesjdIBN Roesjd

De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen. Sector: educatie en welzijn.

Maximale bijdrage per project: € 1500,-
Indienen aanvraag via formulier op de site. Contact met secretaris ook via een (ander) formulier op de site. Beslistermijn: Het bestuur van IBN Roesjd tracht de aanvragen in drie maanden te verwerken

Zie ook de website.

 

Stichting Roelvink Fonds

Stichting Roelvink Fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele initiatieven in Twente en de Achterhoek die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De aanvraag moet dienen voor het aanschaffen van materialen/apparatuur voor een project (dat meerdere keren plaatsvind).

De organisatie heeft geen eigen website, maar meer informatie is te vinden in dit document.

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. En ook voor e-cultuur, games en videoclips. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie.

Zie ook de website.

 

VSBfonds

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.

VSBfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project.

Het beleid van Kunst & Cultuur richt zich in hoge mate op het publiek: het fonds wil mensen in contact brengen met allerlei vormen van kunst en cultureel erfgoed. VSBfonds wil echter ook dat contact verdiepen, door bijvoorbeeld cultuureducatie of het actief beoefenen van kunst.

Zie ook de website.