Vrijwilligersvergoeding & verzekering

Vrijwilligersverzekering Gemeente Oldenzaal

In Oldenzaal zijn veel vrijwilligers. Soms zijn zij goed verzekerd, maar soms ook niet. Om haar vrijwilligers te ondersteunen heeft de gemeente Oldenzaal per 25 maart 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

 

Verzekeringspakket

De vrijwilligersverzekering bestaat uit twee pakketten: de Basispolis en de Pluspolis. De Basispolis omvat een ongevallen-, persoonlijke eigendommen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. De Pluspolis bestaat uit een (verkeers)aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. Samen bieden deze pakketten een ruime dekking (zie voorwaarden).

 

Voor wie?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en / of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dus iedere vrijwilliger actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd.

Voor mantelzorgers gelden alleen de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de Pluspolis zijn niet voor hen van toepassing.

Niet verzekerd zijn:
Vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Dit vloeit voort uit speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Evenmin verzekerd zijn scholieren die maatschappelijke stage lopen. Zij zijn in principe door de scholen verzekerd.

 

Kosten

Vrijwilligers(organisaties) kunnen kosteloos gebruik maken van de Collectieve Vrijwilligersverzekering.
De verzekering brengt geen administratieve- of registratieverplichtingen met zich mee.

Kijkt u voor meer informatie ook op de website van de Gemeente Oldenzaal en op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (naar beneden scrollen naar Vrijwilligersverzekering).

 

 

 

Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding: hoe zit dat precies?

Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers.

De eerste optie is de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten. De vrijwilliger moet alle bonnetjes bewaren en de kosten declareren. Over deze onkostenvergoeding hoeft geen belasting te worden betaald.

Daarnaast kan een organisatie een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten (die dus niet dmv bonnen hoeven worden aangetoond).
Hiervoor gelden regels: Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Vanaf 2020 stijgt dit bedrag mee met de inflatie. (bron: rijksoverheid.nl, 14-01-2020).

Verder geldt als voorwaarde dat de vrijwilliger werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk, dat de vrijwilliger niet in loondienst is voor dezelfde organisatie en dat het vrijwilligerswerk niet als beroep wordt uitgeoefend.

Tenslotte moet de vrijwilligersvergoeding een echte vergoeding zijn.
In de woorden van de Belastingdienst: de vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die er aan besteed wordt.

Meer informatie: belastingdienst.nl