COVID-19 ondersteuning

Hieronder vind je de ondersteuningsmogelijkheid van de Gemeente Oldenzaal. Voor meer ondersteuningsmogelijkheden kan je terecht op: https://www.cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/covid-19-ondersteuning/

Een breder overzicht van (tijdelijke) corona gerelateerde financiële ondersteuningsmogelijkheden voor creatieven, culturele organisaties en amateurkunstgroepen:

 • Gemeente Oldenzaal: corona ondersteuning
  • voor: alle culturele verenigingen en stichtingen
  • aan te vragen: door contact op te nemen met de gemeente Oldenzaal, met daarbij
   • Jaarverslag 2019 of 2020 / inzage in exploitatie van betreffende jaar
   • Begroting 2021 (kosten=uitgaven en inkomsten)
   • Overzicht van stand: Algemene reserve en/of bestemmingsreserves
  • hierbij moet blijken in hoeverre corona geleid heeft tot verliezen of tot derving van inkomsten (door opzeggen lidmaatschap leden, gecancelde activiteiten, etc) en dat deze niet opgevangen kunnen worden uit de algemene reserves.
  • Contactpersoon gemeente Oldenzaal: Carmen Steghuis, via c.steghuis@oldenzaal.nl en (0541) 58 81 11.
  • Voor meekijken en andere hulp: quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl en 06 3875 4846.