12 Tips voor plan fondsaanvraag

12 Tips voor plan fondsaanvraag

Een van de manieren om een project te kunnen financieren is het aanschrijven van fondsen. Om het project te kunnen financieren, heeft een fonds een projectplan nodig. En hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor het fonds is om zich een goed beeld van het project te vormen.

Het VSB Fonds geeft 12 tips voor een goed projectplan op hun website.

Meer tips en info over het schrijven van plannen, aanvragen van fondsen, ledenwerving, PR en meer? Kijk dan ook onder het kopje Kennisbank.

« Terug naar het nieuwsoverzicht