Kalender van activiteiten

De Cultuurmakelaar organiseert verschillende activiteiten om het culturele veld van Oldenzaal te ondersteunen. Het gaat o.a. om workshops, lezingen en bijeenkomsten gericht op ledenwerving- binding, PR, ontmoeting en netwerken, financiën, toekomstbestendig worden etc.

2 juni 2023

Training Vertrouwenscontactpersoon

Aangeboden door het LKCA Ongewenst gedrag komt helaas ook voor in de culturele sector. Vanuit de amateurkunstsector komen gelukkig nog niet veel meldingen naar buiten. Dat betekent niet dat alle deelnemers en beoefenaars dan ook altijd sociale veiligheid ervaren. Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Zorg dat kunstprofessionals, vrijwilligers, deelnemers, beoefenaars en […]

Start 2 juni 2023 09:00
Einde 2 juni 2023 17:00
Locatie: Utrecht
Adres:
Netherlands