Kalender van activiteiten

De Cultuurmakelaar organiseert verschillende activiteiten om het culturele veld van Oldenzaal te ondersteunen. Het gaat o.a. om workshops, lezingen en bijeenkomsten gericht op ledenwerving- binding, PR, ontmoeting en netwerken, financiën, toekomstbestendig worden etc.

Geen aankomende activiteiten.