Bijdrage Provincie voor maatschappelijke initiatieven

Vanaf 2 juni kunnen maatschappelijke initiatieven een financiële bijdrage krijgen van de provincie Overijssel. Het gaat om activiteiten van burgers die het algemeen belang dienen, geen winstoogmerk hebben en openbaar toegankelijk zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan om bijvoorbeeld

  • gezamenlijke energie-inkoop,
  • culturele evenementen,
  • een dorpshuis of particulier natuurbeheer.

De provincie hecht veel waarde aan maatschappelijke initiatieven, omdat deze de sociale verbanden versterken, maatschappelijke deelname vergroten en de burgerkracht bevorderen.

Alle kosten die direct toe te rekenen zijn aan de activiteit zijn subsidiabel. Hierbij geldt dat de kosten van de activiteit ten minste € 1.000 moeten bedragen.  De subsidie bedraagt minimaal € 1.000  en maximaal € 3.000. Een aanvrager kan maar 1 keer voor subsidie in aanmerking komen, maar mag wel verschillende maatschappelijke initiatieven in de aanvraag opnemen. 

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Overijssel.

« Terug naar het nieuwsoverzicht