Hulp voor cultuureducatie in Oldenzaal

Per 1 juni 2014 is er een bovenschoolse cultuurcoördinator werkzaam in Oldenzaal. Haar naam is Hedwig de Bruijn.

Samen met de basisscholen, culturele instellingen en de gemeente Oldenzaal gaat zij aan de slag om een duurzame structuur voor cultuureducatie in Oldenzaal op te zetten en het te verankeren in het onderwijs.

Want cultuureducatie is belangrijk voor kinderen; het draagt bij aan de ontwikkeling van hun identiteit en het inspireert en motiveert kinderen om te leren. Cultuureducatie krijgt een steeds belangrijkere plek op de basisscholen. Centrale aansturing, planning en organisatie zijn daarbij van groot belang. Als bovenschools cultuurcoördinator zal Hedwig daarin een centrale rol gaan vervullen.

Naast het aansturen van de overlegstructuren en uitvoering  van het Kunstmenu zal zij zich ook gaan inzetten voor stimulering van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders, deskundigheidsbevordering en het streven naar de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen.

“Als bovenschools cultuurcoördinator wil ik de ‘spin in het web’ zijn van cultuureducatie op de basisscholen. Ik wil graag in goed contact staan met alle betrokken partijen als basisscholen, culturele instellingen en gemeente en zal proberen verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Allen kunnen bij mij terecht voor informatie en ondersteuning op cultuureducatief gebied”

Binnenkort krijgt Hedwig haar eigen website. Ook zullen haar andere contactgegevens dan gepubliceerd worden.

« Terug naar het nieuwsoverzicht