Ledenwerving en -binding: zo pak je dat aan

De afgelopen 2 jaar zijn voor alle verenigingen lastig geweest, met name wat ledenaantallen betreft. Rondvraag bij collega cultuurmakelaars leert dat dit bij vrijwel alle culturele verenigingen gelijk is; in Twente, Limburg en in de Randstad.

Onderzoek naar ledenaantallen

Ook de Verenigingsmonitor van 2021 toont aan dat deelname aan cultuur in de vrije tijd terugloopt:

Tijdens de coronapandemie daalde bij 36% van de verenigingen het aantal leden. Maar bovenal steeg bij bijna geen enkele vereniging het aantal leden, terwijl in de jaren daarvoor een vijfde van de verenigingen een groei van het ledental kende. De verenigingen zijn ook kleiner geworden. Het gemiddeld aantal vaste leden daalde van 41 in 2018 naar 36 in 2021, een daling van 12%.”.

Bron: VerenigingsMonitor 2021.

Tijd voor ledenwerving en -binding

Nu we weer aan de bak mogen, is het ook tijd om extra aandacht te besteden aan ledenwerving en -binding.

Hiervoor biedt de cultuurmakelaar een introductieworkshop en een cursus Ledenwerving- en -binding aan:

Introductieworkshop ledenwerving en -binding

Hier staat geen succesvolle wervingsactiviteit centraal, het heeft tot doel dat het cultuuraanbod van de organisaties voorziet in de veranderende vraag van de deelnemer. Dus voordat we kijken naar succesvolle promotie, starten we vanuit de vraag hoe je aanbod aan kan sluiten op de wensen van je deelnemers.

Cursus ledenwerving en -binding

Bij interesse in méér kan een cursus van 4 avonden gevolgd worden over dit onderwerp. Hier wordt dieper op de materie in gegaan, en gaan deelnemende verenigingen kijken naar hun eigen organisatie. Dit alvorens acties voor ledenwerving of -binding op te zetten.

Meer info

Wil je hier meer over weten, of je aanmelden? Zie dan de activiteiten in de agenda.

« Terug naar het nieuwsoverzicht