Ondertekenaars KunstWijs zetten zich in voor cultuureducatie voor kinderen in Oldenzaal

Vrijdag 25 november ondertekenen scholen en schoolbesturen van het primair onderwijs, stichting CEPPO (Cultuur Educatie Platform Primair onderwijs Oldenzaal), culturele instellingen, BoesCoolTuur, stichting Leergeld, cultuurmakelaar, adviseur maatschappelijke vitaliteit en gemeente het convenant KunstWijs. In KunstWijs leggen de ondertekenaars vast dat zij zich inzetten om cultuureducatie verder te verankeren in het Oldenzaalse primair onderwijs. De ambitie is om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, dichtbij huis in de lokale omgeving, kennis te laten maken met kunst en cultuur. De ondertekening van het convenant vindt plaats tijdens een feestelijk cultureel programma op verschillende locaties.

De provincie Overijssel heeft in 2019 het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO) opgesteld. Het doel was om de gezamenlijke ambitie voor cultuuronderwijs van gemeenten, provincie en schoolbesturen vast te leggen. Oldenzaal heeft het BKCO ondertekend, met de intentie om hiervan een lokale vertaling te maken. Dit gebeurt nu met het convenant cultuureducatie KunstWijs.

Breed aanbod kunst en cultuur
De ondertekenaars van KunstWijs zetten zich in voor structureel cultuuronderwijs voor elk kind op het basisonderwijs in Oldenzaal. In samenhang met het convenant is het Kunstmenu, dat leerlingen van het primair onderwijs laat kennismaken met een breed aanbod kunst en cultuur, doorontwikkeld. Met de aansluiting van BoesCoolTuur bij het convenant zijn ook buitenschoolse cultuuractiviteiten betrokken. De stichting Leergeld, die financiële steun kan bieden voor binnen- en buitenschoolse activiteiten, is eveneens een van de ondertekenaars.

21e-eeuwse vaardigheden
Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden (zoals creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen en samenwerken) die nodig zijn om te kunnen participeren in onze maatschappij. Door cultuureducatie te verankeren in het primair onderwijs en hierin samen te werken met lokale partners, kan ieder Oldenzaals kind in de naaste omgeving kennismaken met cultuur, kunst, erfgoed en media en eraan meedoen.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht