CulTuurlijk 2017 – Week van Verbinding

Cultuur is er natuurlijk voor iedereen. In de praktijk zijn er echter verschillende doelgroepen die hier, om wat voor reden dan ook, minder mee in aanraking komen. Dit terwijl cultuur ook voor hen een grote meerwaarde kan leveren.

Wat

Tijdens CulTuurlijk, 1 t/m 8 oktober 2017, vinden er allerlei samenwerkingen plaats tussen culturele verenigingen en kunstenaars, en verschillende doelgroepen uit het sociale domein met als doel het inzetten van cultuur als middel om doelen te bereiken in het sociale domein.

Voorbeelden

Bijvoorbeeld een samenwerking tussen de Bibliotheek, een beeldend kunstenaar en de RIBW (workshop schilderen door kunstenaar aan bewoners van RIBW met expo in de bibliotheek), of Stadstheater de Bond en Impuls Oldenzaal (activiteitenclub Impuls gaat naar het theater voor backstage tour).

Wil je meedoen, maar weet je niet precies hoe of wat? Neem dan even contact op (zie onderaan), we denken graag met je mee. Samen komen we altijd wel op leuke mogelijkheden!

Hoe

Door deze twee werkvelden met elkaar in contact brengen kunnen verbindingen gelegd worden, ontstaan samenwerkingen voor nieuwe kleine projecten of worden bestaande projecten van beide werkvelden aan elkaar gekoppeld. De samenwerkingsprojecten die hieruit voorkomen hebben als doel te verbinden, inzicht te geven in andere perspectieven, te ondersteunen in het leren van een taal, inzicht helpen krijgen in anderen/jezelf of zelfvertrouwen helpen bouwen.

Het is de bedoeling dat de (culturele en sociale) partijen zélf een samenwerkingsactiviteit organiseren of koppelingen zoeken tussen activiteiten die ze al aanbieden.

Contact

Om CulTuurlijk te organiseren werkt projectleider Nikki Sneep-Snijders (i.o.v. Kaliber Kunstenschool) samen met Cultuurmakelaar Quinta Clason. De projectleider is er om de week in zijn geheel te coördineren & organiseren, het overzicht te houden en waar nodig partijen bij elkaar te brengen.

Contactgegevens Nikki Sneep-Snijders: 06 2945 3952 en snijders_nikki@hotmail.com

Cultuurmakelaar Quinta Clason: 06 3875 4846 en quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl.

 

 

CulTuurlijk is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en de Gemeente Oldenzaal.