CulTuurlijk 2018

CulTuurlijk! Een activiteitenweek in oktober met als doel het samenbrengen van kunst/cultuur en het Sociale domijn. Oftewel cultuurprojecten organiseren voor doelgroepen die normaal gesproken weinig met cultuur in aanraking komen.  In 2017 was het de eerste keer dat deze week werd georganiseerd, en zijn er prachtige projecten uit voort gekomen.

Reden genoeg om ook in 2018 CulTuurlijk te organiseren. CulTuurlijk vindt dit jaar plaats in de week van 26 september t/m 6 oktober 2018. We willen deze week graag koppelen aan de de Week tegen Eenzaamheid. Dit legt een mooie en directe link met datgene wat wij proberen te doen, het leggen van mooie verbindingen.

Inmiddels is er al veel geleerd en krijgen we nu de mogelijkheid voort te bouwen op de ervaringen en resultaten van vorig jaar. Dit jaar is Daniëlla van dert Stelt (ook werkzaam bij het Palthe Museum) de projectleider, waarbij ze ondersteund wordt door de Cultuurmakelaar. Daniëlla zal naast de organisatie ook een inhoudelijk stukje oppakken. Zo kan ze helpen met het bedenken van een project en ondersteunen waar dit nodig is.

Ons doel is om dit jaar minimaal 8 nieuwe projecten op te zetten. Acht projecten waarin sociale/zorgorganisaties samen met een cultuurinstelling/organisatie én een amateurkunstvereniging samenwerken om een sociale doelgroep te bereiken. Dit jaar is er voor gekozen om voor acht projecten budget vrij te maken. Dit geeft dus nog meer ruimte om samen mooie samenwerkingsprojecten aan te gaan!

Update #1

Op 24 april was de startbijeenkomst, waar een kleine 30 mensen aanwezig waren om samen interessante samenwerkingen te bespreken. Tijdens de zomer zullen deze samenwerkingen uitgewerkt worden, om in september/oktober tot inspirerende projecten neergezet te worden.

Meer weten? Meedoen? Helpen?
Neem dan contact op, dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden!

Update #2:

Doordat CulTuurlijk en het andere project Kom Erbij – KunstCafé in dezelfde periode viel, en grotendeels dezelfde doelen nastreeft, zijn we gaan samenwerken en is het programma samengevoegd.

Dat programma is hier te vinden.