Cultuurprijs Oldenzaal

Op 21 mei 2015 werd in Oldenzaal de eerste Cultuurprijs uitgereikt. De winnaar was Wiebe Bloemena.

De cultuurprijs heeft een waarde van €1.000,-  en omvat daarnaast een blijvend aandenken. Tevens bestaat hij uit een promotionele activiteit binnen de gemeente Oldenzaal.

De Adviescommissie Cultuur is van mening dat een dergelijke prijs waardering uitdrukt voor de culturele activiteiten van een persoon of organisatie. Maar daarnaast ook extra publieke aandacht vestigt op de culturele activiteiten in de gemeente.

 

 

Winnaar Cultuurprijs 2015

De Cultuurprijs van 2015 is uitgereikt aan kunstenaar Wiebe Bloemena. Het juryrapport is hier te downloaden (PDF).

Criteria

Om voor de cultuurprijs Oldenzaal in aanmerking te komen moet o.m. aan de volgende criteria worden voldaan:

  • Het moet gaan om individuele kunstbeoefenaars, personen en/of gezelschappen op cultureel gebied in de meest brede zin, evenals personen en/of organisaties die zich inzetten voor het behoud van het culturele aanbod c.q. culturele erfgoed in de gemeente Oldenzaal.
  • Betrokkene(n) moet(en) een relatie hebben met Oldenzaal.

Nominaties

Nominaties kunnen tot 15 februari 2015 ingediend worden via het online aanmeldformulier.

Liever het  papieren formulier invullen en op de post doen?

Dit kan door het papieren aanbevelingsformulier te downloaden in te vullen en deze te sturen naar:

Adviescommissie Cultuur,
p/a Jolanda van Tellegen,
Het Heuveltje 19,
7573 DA Oldenzaal.

Sluitingstermijn van inzenden is 15 februari 2015.

Het reglement is hier te downloaden (PDF)

Jury en prijs

De jury bestaat uit drie personen:

  • een onafhankelijke voorzitter en twee andere deskundige personen:
  • één bekend met de Oldenzaalse samenleving en de cultuurbeoefening in Oldenzaal
  • en de ander terzake kundig op het gekozen thema.

In 2015 zijn dit:

  • Jet van der Sluis- deskundige beeldend kunstenares
  • Monique van der Burg – voormalig directeur Stadstheater de Bond en Oldenzaal kenner.
  • Wim Heersink – vertegenwoordiger van de Adviescommissie Cultuur.
  • Jeannette PetersLa Brijn – onafhankelijke voorzitter

De cultuurprijs heeft een waarde van €1.000,-  en omvat daarnaast een blijvend aandenken. Tevens bestaat hij uit een promotionele activiteit binnen de gemeente Oldenzaal.

De prijs zal eens per twee jaar worden uitgereikt. Per keer zal het thema verschillen. Voor 2015 is dit de beeldende kunst.

Data

Sluitingstermijn van inzenden is 15 februari 2015.

Op 21 mei 2015 wordt de prijs uitgereikt in Stadstheater De Bond.

 

Bekijk de flyer: Cultuurprijs flyer met reglement (PDF)