Gratis advies voor amateurverenigingen

De Provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel hebben de handen ineen geslagen om de expertise van vrijwilligers die actief zijn voor culturele amateurverenigingen en –instellingen in Overijssel te bevorderen.

Daarvoor is per 1 januari 2013 het Fonds Advies op Maat amateurkunst Overijssel ingesteld. Gedurende 4 jaar stellen de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel middelen beschikbaar in de vorm van 40 waardebonnen per jaar (verdeeld over twee aanvraagrondes) die in principe recht geven op 5 dagdelen gratis ‘Advies op maat’ van de adviseurs van de SESAM-academie. Deze senioradviseurs zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om met de organisaties mee te denken en ze te ondersteunen!

Waar kan je als vereniging advies over vragen:

Overijssel telt veel culturele vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Al die vrijwilligers verrichten uitstekend werk. Toch is er soms ook behoefte aan professioneel advies.

De experts van de SESAM Academie zijn ervaren op diverse werkgebieden. In de aanvraag kan dan ook gewoon een omschrijving gegeven worden van de vraag.

Voorbeelden van gebieden waar het vraagstuk over kan gaan zijn:

 • Strategie
 • Organisatie
 • Coaching
 • Marketing en communicatie
 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Vrijwilligersbeleid

Bijvoorbeeld om:

 • nieuwe leden te werven,
 • een website te ontwikkelen of
 • een beleidsplan op te stellen.
 • En misschien kunnen ze ook wel wat hulp gebruiken bij communicatie,
 • fondsenwerving,
 • het maken van een marketingplan en
 • andere bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

In 2013 zijn met veel succes door Hester Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel, de eerste 40 waardebonnen uitgereikt aan verschillende Overijsselse organisaties en verenigingen.

 

Wie kan een aanvraag doen?
Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) kunnen voor een waardebon in aanmerking komen. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het gebied van de cultuur en/of het natuurbehoud in Overijssel. Het bestuur van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen van één of enkele personen.

Aanmeldingen voor de eerste aanvraagronde 2014 dienen uiterlijk zondag 1 maart in hun bezit te zijn.
Voor meer informatie en het aanvraagformulier: www.cultuurfonds.nl/overijssel/waardebonnenactie-2015

 

WORKSHOPS
Ongeacht of organisaties zich wel of niet aanmelden voor de Waardebonnenactie (en hiervoor al dan niet worden geselecteerd) is er voor hen de mogelijkheid om gratis een of meerdere workshop(s) te volgen. Deze workshops zijn ontwikkeld naar aanleiding van de onderwerpen waar het meeste vraag naar is: Fondsenwerving, PR en Communicatie en Werving Vrijwilligers.

De workshops worden tweemaal per jaar op 2 vaste locaties in Delden en Zwolle gehouden.

In overleg is het bovendien mogelijk deze workshops op afwijkende data en locaties specifiek te organiseren voor bepaalde doelgroepen (bijv. voor alle koren of muziekverenigingen in een gemeente).

Tot 1 maart 2015 kan men zich voor de eerste ronde van deze workshops aanmelden.

Voor meer informatie en een aanmeldformulier: www.cultuurfonds.nl/overijssel/waardebonnenactie-2015

« Terug naar het nieuwsoverzicht