Subsidiemogelijkheden

Als vereniging of stichting kunt u terecht bij verschillende soorten financiers. Denk hierbij aan:

  • de Gemeente Oldenzaal
  • de Provincie Overijssel
  • de verschillende fondsen die er op cultuurgebied bestaan, zie hier.

Iedere subsidiegever en en ieder fonds biedt zijn eigen mogelijkheden en kent z’n eigen voorwaarden.

Culturele initiatieven kunnen gesteund worden door subsidies vanuit de overheid (gemeente/provincie). Meestal zijn deze lokaal of provinciaal van opzet. Voor het krijgen van een subsidie is het vaak belangrijk dat de activiteit een bijdrage levert aan een maatschappelijk onderwerp of de regionale of provinciale uitstraling.

Naast de subsidiemogelijkheden zijn er ook diverse fondsen waar verenigingen en stichtingen voor hun culturele activiteiten een aanvraag kunnen doen voor financiële ondersteuning, zie hier.

.

Gemeente Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal - logo

In Oldenzaal bestaan onder meer de volgende subsidieregelingen voor het culturele veld:

  • Een eenmalige subsidie
    aanvragen tot 8 weken voor aanvang van de activiteit.
  • Een jaarlijkse subsidie
    aanvragen tot uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
Zie voor meer informatie de website van de Gemeente Oldenzaal.
.Gemeente Oldenzaal - logo

Gemeente Oldenzaal – jubilea

Verenigingen of stichtingen kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen als zij 25, 50, 75, 100, 125 of 150 jaar (of iedere 50 jaar daarboven) bestaan.
Zie voor meer informatie de website van de Gemeente Oldenzaal.
.
.
.

Provincie Overijssel

logo-provincie-overijssel

De provincie Overijssel stimuleert het actief deelnemen van burgers aan het culturele leven in Overijssel.

De provincie kan subsidie verlenen voor activiteiten op het gebied van amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie of volkscultuur die deze actieve deelname bevorderen. Dit doet de Provincie Overijssel door middel van de Regeling Cultuurdeelname.

Lees hier meer over de subsidies van de Provincie Overijssel.

.
.

EuregioEuregio-logo-180x121

Eind 2014 gaat de nieuwe subsidieperiode van de Europese Unie (2014 – 2020) van start. In het kader van het subsidieprogramma INTERREG „Deutschland-Nederland“ zal vanaf eind 2014 ongeveer 440 miljoen euro worden geïnvesteerd in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

 Zie ook de website van de Euregio.