CulTuurlijk! 2018

Back to Events
Event:
CulTuurlijk! 2018
Start
27 september 2018
Einde:
6 oktober 2018
Geupdate:
29 mei 2018

In 2018 wordt voor de tweede keer CulTuurlijk georganiseerd; tijdens de periode donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober 2018 wordt amateurkunst in Oldenzaal uitgelicht en via unieke samenwerkingsverbanden met professionele culturele instellingen aan een organisatie uit het sociale domein gekoppeld. Samen laten ze aan een gerichte doelgroep zien hoe amateurkunst verbindt, stimuleert, enthousiasmeert maar ook zelf nut en betekenis kan geven aan het leven.

De organisatie hiervan ligt dit jaar in handen van het Palthe Huis (i.s.m. Kaliber Kunstenschool), via projectleider Daniëlla van der Stelt. De Cultuurmakelaar is sparringpartner en denkt mee, jaagt aan en verbindt waar mogelijk.

 

Meer weten? Neem contact op met Quinta via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl of 06 3875 4846.

 

Meer over de opzet

‘Kunstdeelname geeft altijd zelfvertrouwen, biedt gelegenheid volwaardig te functioneren, laat mensen over hun beperking heen kijken’

Steeds vaker worden kunst en cultuur ingezet in het sociaal domijn. Een belangrijke ontwikkeling die bijdraagt aan preventie van zorg, het stimuleren van participatie en bevorderen van zingeving aan mensen in kwetsbare doelgroepen. De kracht van kunst en cultuur is sterk en het is dan ook prachtig dat met CulTuurlijk verbinding kunnen leggen richting het sociale domijn.

CulTuurlijk is een activiteitenweek die dit jaar gehouden zal worden van 27 september t/m 6 oktober. Doordat dit ook de periode is van de landelijke Week tegen de eenzaamheid, legt dit een mooie en directe link met datgene wat wij proberen te doen, het leggen van mooie verbindingen.

Tijdens CulTuurlijk zullen Oldenzaalse culturele organisaties samen met zorg/welzijnsorganisaties en amateurkunstverenigingen culturele activiteiten uitvoeren. Zeer diverse doelgroepen, die in de regel weinig met kunst en cultuur in aanraking komen, zullen tijdens deze week mooie ervaringen kunnen opdoen en ervaren dat kunst voor iedereen iets te bieden heeft. Qua doelgroepen kun je denken aan bijv.: ouderen, kinderen met een beperking, tienermoeders, of statushouders.

Daarnaast leren de organisaties uit de verschillende domijnen elkaar kennen en ontdekken ze hoe waardevol deze samenwerkingen kunnen zijn voor alle betrokkenen!

Met CulTuurlijk willen we mooie nieuwe samenwerkingen stimuleren en helpen bij de eerste opzet. Bij gebleken succes hopen we dat ze gecontinueerd kunnen worden, waarmee cultuur niet alleen een doel an sich is, maar ook als middel succesvol ingezet kan worden in het sociale domijn!

Al met al een week vol kunst, cultuur, sociale integratie, participatie en verbinding!