Samen Slim Deelnemers Werven – Cursus ledenwerving en -binding

Back to Events
Event:
Samen Slim Deelnemers Werven – Cursus ledenwerving en -binding
Start
12 april 2022 19:30
Einde:
24 mei 2022 21:30
Geupdate:
2 maart 2022

De afgelopen 2 jaar zijn voor alle verenigingen lastig geweest, met name wat ledenaantallen betreft. Rondvraag bij collega cultuurmakelaars leert dat dit bij vrijwel alle culturele verenigingen gelijk is; of het nu om Twente, Limburg of de Randstad gaat, overal speelt dit onderwerp.

Onderzoek naar ledenaantallen

Ook de Verenigingsmonitor van 2021 toont aan dat deelname aan cultuur in de vrije tijd terugloopt:

Tijdens de coronapandemie daalde bij 36% van de verenigingen het aantal leden. Maar bovenal steeg bij bijna geen enkele vereniging het aantal leden, terwijl in de jaren daarvoor een vijfde van de verenigingen een groei van het ledental kende. De verenigingen zijn ook kleiner geworden. Het gemiddeld aantal vaste leden daalde van 41 in 2018 naar 36 in 2021, een daling van 12%.”.

Bron: VerenigingsMonitor 2021.

Tijd voor ledenwerving en -binding

Nu we weer aan de bak mogen, is het ook tijd om extra aandacht te besteden aan ledenwerving en -binding.

Hiervoor biedt de cultuurmakelaar de cursus Ledenwerving- en -binding aan.

Inhoud

Deze cursus in april en mei helpt je de veranderingen voor jouw vereniging, organisatie of eigen praktijk in kaart te brengen. Het geeft in 3 avonden een verfrissende kijk op het werven van deelnemers.

Er staat geen succesvolle wervingsactiviteit centraal, maar het heeft tot doel dat het cultuuraanbod van de organisaties voorziet in de veranderende vraag van de deelnemer.

Voordat we kijken naar succesvolle promotie, starten we vanuit de vraag hoe je aanbod aan kan sluiten op de wensen van je deelnemers. Na deze cursus kan je je aanbod nog beter laten aansluiten bij de wensen van jouw doelgroep, of is het zelfs gelukt om aanbod voor een hele nieuwe doelgroep op te starten.

Binnen de cursus krijg je informatie en doe je gezamenlijk opdrachten. Tussen de cursusavonden door krijg je een huiswerkopdracht mee. Ook pitch je als vereniging of organisatie je mogelijke nieuwe plannen. De cursus wordt gegeven door Cultuurmakelaar Quinta Clason.

Bij de cursus zit een e-learning-platform: een handige website waar je alle stof rustig terug kunt lezen en waar je de thuisopdrachten kunt maken. Je krijgt een toegangscode die je als organisatie kan gebruiken. Ook na de cursus kun je de e-learning blijven raadplegen.

 

Praktisch

Op de dinsdagavonden in april en mei krijg je theorie, praktijk (opdrachten om buiten de sessie te maken) en voorbeelden om leden te werven en te binden.

Deze cursus is een vervolg op de introductieworkshop, duurt per avond ongeveer 2 uur. Deze cursus kan je ook los van de introductieworkshop volgen. Tussen de cursusavonden zit telkens tijd om de opdrachten uit te werken én toe te passen.

 • data (serie)
  • 12 april 2022, 19.30 – +/- 21.30 uur,
  • 26 april 2022, 19.30 – +/- 21.30 uur,
  • 10 mei 2022, 19.30 – +/- 21.30 uur,
  • 24 mei 2022, 19.30 – +/- 21.30 uur
 • Locatie volgt na bevestiging van deelname.
 • Aanmelden cursus: https://forms.gle/Pd2ok1EDFt5jq9Gn8

Voorwaarden deelname

Voorwaarde voor het volgen van de cursus:

 • Je volgt de cursus met minimaal 2 tot maximaal 4 mensen per vereniging, bijv. bestuursleden i.c.m. reguliere/commissie leden.
  Zo zorg je ervoor dat de kennis direct breder in de organisatie ligt, en krijg je input en feedback van meer lagen in de vereniging.
 • Per organisatie vul je 1 aanmeldformulier in.
  In het formulier geef je aan welke mensen van jullie organisatie de workshop gaan volgen, inclusief de mailadressen.
  Van elke vereniging is er één contactpersoon.
 • Aanwezig bij alle sessies van de cursus.

Programma

Avond 1
 • E-learning platform.
 • Onderwerpen: analyse en keuze levensfase, cultuuridentiteiten/motieven.
 • Thuisopdrachten
Avond 2
 • Plenair: de huiswerkopdrachten van de deelnemers.
 • Opdracht ‘persona’
 • Inleiding op ‘marketingmix’
 • Plenair: uitwisselen resultaten van de marketingmixen plenair.
 • Thuisopdrachten: product, of je nieuwe product. Onderbouwing met doelgroep, persona en marketingmix.
Avond 3
 • Pitches deelnemers. Welk nieuw aanbod of aanpassingen op hun huidige aanbod gaan de cultuuraanbieders ontwikkelen?
 • Hoe werkt het nieuwe aanbod of aanpassingen op hun huidige aanbod?
 • Plenair: feedback & tips
Avond 4
 • Plenair: terugkom sessie, bespreken hoe dit toe te pakken, tips en tricks met elkaar te delen, en het vervolg bespreken.

Achtergrondcijfers

“Lichte stijging beoefenaars amateurkunst
Ten tijde van de coronapandemie beoefende 43% van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder in de vrije tijd een of meer kunstzinnige of creatieve activiteiten. Dat is iets meer dan in 2017 toen het aandeel beoefenaars op 40% van de Nederlandse bevolking lag, en ook meer dan in 2015 en 2013 toen het aandeel 41% bedroeg. Met name het aandeel beoefenaars van kunstzinnige fotografie/film, creatief schrijven en in mindere mate beeldende activiteiten ligt hoger.
Meer alleen, minder samen
Het aandeel beoefenaars dat samen met anderen kunstzinnig of creatief actief is lag gedurende de coronapandemie veel lager dan in 2017. Dit had consequenties voor het aantal beoefenaars dat actief is in amateurkunstgroepen. Dit aandeel lag in 2021 met 30% veel lager dan in 2017 toen nog 41% lid was van of deelnam aan een amateurkunstgroep. Met name het aandeel dat deelneemt aan informele groepen lag veel lager, maar ook het percentage dat lid is van een vereniging daalde.”

BRON: Monitor Amateurkunst 2021, zie https://www.lkca.nl/publicatie/monitor-amateurkunst-2021/ (dd 24-11-2021)