Gratis adviessessie van een adviseur?

Waardebonnenactie 2015

Provincie Overijssel en Prins Bernhard Cultuurfonds Overijsel slaan handen ineen om expertise van vrijwilligers die actief zijn voor culturele amateurverenigingen en –instellingen in Overijssel te bevorderen.

Daarvoor is per 1 januari 2013 het Fonds Advies op Maat amateurkunst Overijssel ingesteld. Gedurende 4 jaar stellen de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel middelen beschikbaar in de vorm van 40 waardebonnen per jaar (verdeeld over twee aanvraagrondes) die in principe recht geven op 5 dagdelen gratis ‘Advies op maat’ van de adviseurs van de SESAM-academie.

Deze senioradviseurs, die tijdens hun arbeidzame leven gepokt en gemazeld zijn in de top van het bedrijfsleven of bij de overheid, zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om met u mee te denken en u te ondersteunen!

Overijssel telt veel culturele vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Al die vrijwilligers verrichten uitstekend werk. Toch is er soms ook behoefte aan professioneel advies. Bijvoorbeeld om nieuwe leden te werven,  een website te ontwikkelen of een beleidsplan op te stellen. En misschien kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij communicatie, fondsenwerving, het maken van een marketingplan en andere bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

Wie kan een aanvraag doen?

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) kunnen voor een waardebon in aanmerking komen. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het gebied van de cultuur en/of het natuurbehoud in Overijssel. Het bestuur van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen van één of enkele personen.

Criteria toekenning waardebonnen

Wanneer de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare bonnen, zal een selectie worden gemaakt uit alle aanvragen. Daarbij wordt gekeken naar:

  1. Spreiding over de provincie

  2. Inhoud, motivatie en variatie in adviesaanvragen

  3. Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de organisatie

  4. Noodzaak/urgentie van de aanvraag

  5. Aanwezige deskundigheid bij de adviseurs van de SESAM-academie

N.B. Wanneer er meerdere aanvragen zijn met dezelfde inhoud (bijvoorbeeld fondsenwerving) wordt een gemeenschappelijk aanbod overwogen. Op deze manier kunnen er meer organisaties ondersteund worden.

Planning tweede aanvraagronde Waardebonnenactie 2015:

  • 1 juni 2015: inschrijving open

  • 1 september 2015: sluiting inschrijving

Interesse?

Neem contact op zodat ik je kan helpen met de aanvraag schrijven!

« Terug naar het nieuwsoverzicht