Workshop- en netwerkavond op 6 feb

workshop en netwerkavond op 6 feb

Op woensdagavond 6 februari 2019 hou ik samen met de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal een workshopavond in Breedwijs. Hier kan je gratis kennis opdoen voor jouw organisatie én netwerken.

Doelgroep: 
Ben je lid van een voetbal-, zang-, dans-, of muziekvereniging, zit je in een band, ben je betrokken bij de scouting, of werk je als vrijwilliger bij een zorginstelling of anders? En heb je interesse om tijdens deze avond één of twee workshops te volgen? Kom vooral!

Programma

 • 18.45 uur inloop
 • 19.00 uur start programma
 • 19.30 uur start Workshopronde 1
  • Fondsenwerving
  • Hoe zijn de vrijwilligers van mijn organisatie verzekerd
  • Pers – hoe maken kranten keuzes in wat ze publiceren
 • 20.30 uur pauze
 • 21.00 uur start Workshopronde 2
  • AVG, hoe ver zijn jullie er mee
  • Hoe maak je een vrijwilligersbeleidsplan
  • Het vinden en binden van nieuwe leden en vrijwilligers
 • 22.00 uur napraten
 • 22.30 uur einde

Inhoudelijke info over de verschillende workshops vind je hieronder.

Aanmelden is verplicht i.v.m. beperkt beschikbare plekken. Aanmelden kan tot 1 februari via dit formulier.

Locatie: Breedwijs, Helmichstraat 42b, 7574 TX Oldenzaal.

 

Info over de workshops tijdens de eerste workshopronde 19:30 – 20:30 uur:

Fondsenwerving

Trainer: Rieks Springer, SESAM Academy

Op zoek naar geld, dat is waarmee veel vrijwilligersorganisaties te maken hebben of krijgen door bijvoorbeeld het wegvallen van subsidie. Hoe kan je geld vinden om de doelen van uw organisatie te verwezenlijken? Er zijn vele mogelijkheden om aan geld te komen. De workshop wordt verzorgd door Rieks Springer, adviseur van de SESAM Academie.

Deze workshop is uitermate geschikt voor kleinere (vrijwilligers)organisaties op alle mogelijke maatschappelijke terreinen, zoals wijk- en buurtverenigingen, muziekgezelschappen, sportclubs, stichtingen met een goed doel enz.

Je leert welke bronnen er zijn om aan geld te komen. We hebben het over subsidie, fondsen, bedrijven (sponsoring) en het verwerven van eigen inkomsten o.a. via internet. Waar liggen de kansen voor je organisatie? Waar moet je rekening mee houden bij het opstellen van een aanvraag? Je krijgt tips en weet valkuilen te omzeilen.

 

Vrijwilligersverzekering

Trainer: Robin Bos, Gemeente Oldenzaal 

Vrijwilligers doen belangrijk werk voor een ander zonder tegenprestatie te verlangen. Daarom is het belangrijk dat juist deze groep mensen goed verzekerd is. Hoe is dat in Oldenzaal geregeld?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden voor de risico’s verbonden aan hun vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en (op onderdelen van de basispolis) ook mantelzorgers in de gemeente Oldenzaal zijn vanaf dat moment automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Voor de gemeente is dit één van de manieren om het vrijwilligerswerk in de gemeente ondersteunen. In deze workshop proberen we een helder beeld te schetsen wie, wanneer aanspraak kan maken op de vrijwilligersverzekering!

 

Pers – wat publiceren kranten

Trainer: Bianca Hellemons

In de workshop persbericht schrijven krijg je tips hoe je het beste een persbericht kan schrijven. Waar letten journalisten op en hoe vergroot je de kans op plaatsing? En wanneer benader je welk medium? Tijdens deze bijeenkomst krijg je handreikingen om je vereniging of stichting nog meer ‘in the picture’ te krijgen.

Workshopdocent Bianca Hellemons heeft na haar studie journalistiek jarenlange ervaring opgedaan als redacteur bij onder andere Wegener Huis aan huis kranten en Oldenzaalse krant De Glimlach. Op deze workshop- en netwerkavond geeft ze in één uurtje goed bruikbare goede tips en tricks.

 

Tijdens de tweede workshopronde 21-22 uur:

AVG, hoe ver zijn jullie er mee?

Trainer: Sonja Mückenheim en Khadija Amrani, M-Pact
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook vrijwilligersorganisaties moesten hierdoor nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: het bewaren en beschermen van persoonsinformatie en de meldplicht rond datalekken.

Als vrijwilligersorganisatie is het van belang om met elkaar te bepalen welke informatie je nodig hebt om goed te functioneren als organisatie. Is het bijvoorbeeld nog nodig om de adresgegevens van je leden te bewaren als je uitsluitend nog per email of sociale media met uw achterban communiceert? Wie krijgt toegang tot welke informatie? Hoe is de beveiliging van computers geregeld?
Hoe ver ben je daar mee?

Om daarbij te helpen geeft de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal in samenwerking met M-Pact uit Enschede graag informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de consequenties voor vrijwilligersorganisaties. We willen vooral in praktische hulp en ondersteuning voorzien.

 

Het vinden en inden van leden en vrijwilligers

Trainer: Rieks Springer, SESAM Academy
Voor ongeveer elk doel, hobby, ziekte of belang bestaat een vereniging. Sport, cultuur, buurtwerk, zorg en belangenbehartiging draaien op verenigingen. Deze verenigingen hebben leden, actief of passief. Op hun beurt draaien deze verenigingen voor het grootste deel op vrijwilligers.

Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende arbeidsparticipatie, het groeiende aanbod op het gebied van vrije tijdsbesteding en grote groepen jongeren die liever gamen op de bank dan lid worden van een vereniging is het vinden en behouden van vrijwilligers steeds lastiger. Het gaat erom leden/vrijwilligers te vinden, te binden en te boeien.

De concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen is erg groot. Je zal je af moeten vragen wat vrijwilligers willen, wat hun boeit en mogelijk bindt. In de workshop worden tips, do’s en dont’s aangereikt en kun je ervaringen met elkaar delen.

 

Vrijwilligersbeleidsplan

Trainer: Ada Weelink, Twentse Zorgcentra 
Als je structureel samenwerkt met vrijwilligers, is het handig om de werkwijze vast te leggen in vrijwilligersbeleid. Dit biedt handvatten in de omgang met vrijwilligers. Maar hoe doe je dat?
Wat voor vrijwilligers heb je nodig, waar moeten ze aan voldoen? Hoe ga je ze werven? Wie is jouw doelgroep? Wat zijn hun wensen en ideeën? Hoe ga je de vrijwilligers begeleiden? Wat moeten ze weten? Wat doe je als het niet goed gaat? Bij wie kunnen de vrijwilligers terecht met hun vragen en problemen? Wat krijgen vrijwilligers terug voor hun inzet? (Denk aan waardebonnen, meedoen, contacten, vaardigheden, etc.).

Wie kijkt met een vertrekkende vrijwilliger welke taken hij of zij nog moet overdragen? Wie voert een kort evaluatiegesprekje over de reden waarom hij of zij weggaat? En vraagt naar tips voor de organisatie, vanuit zijn of haar ervaringen als vrijwilliger? Waar kunnen de vrijwilligers elkaar ontmoeten? Is er regelmatig overleg? Zijn er specifieke faciliteiten voor de vrijwilligers? Hoe en wanneer evalueer je dit beleid?

In deze workshop proberen we je richtlijnen te geven over de invulling van je vrijwilligersbeleidsplan.

 

Beperkte plekken, dus aanmelden!

Voor alle workshops geld: aanmelden is verplicht i.v.m. beperkt beschikbare plekken. Aanmelden kan tot 1 februari via dit formulier.

« Terug naar het nieuwsoverzicht