Nieuws van maart 2021

24 maart – Actief na School – activiteiten jongeren

Beste meneer/mevrouw, Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken u te informeren over het project ‘Actief na school’. Dit project draait nu al bijna twee jaar en richt zich op het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren (voortgezet onderwijs). Het project is erop gericht de leefgebieden onderwijs en vrije tijd met elkaar te verbinden. […]

Lees meer

1 juli: Nieuwe wet verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). . De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en […]

Lees meer

Infosessie regelingen Provincie Overijssel & PBCF

Vanuit de overheid is er geld beschikbaar om culturele verenigingen te steunen in tijden van corona. Als ondersteuners van het culturele veld merken we (ik en de cultuurmakelaar collega’s) dat er behoefte is aan informatie hierover. . Daarom organiseren we in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) en de Provincie Overijssel een informatiesessie […]

Lees meer

Spreekuur cultuurmakelaar 2021-02-22

Even binnenlopen is nu lastiger met het corona gebeuren. Daarom een online “spreekuur”. Loop even binnen met je vraag, luister mee met de rest, kom even bijpraten op maandagavond, van 19 tot 20u. . Alleen even “binnenkomen” om je vraag te stellen we weer vertrekken is hier natuurlijk ook prima (want; spreekuur)! . Meer info […]

Lees meer

COVID-19 ondersteuning

De laatste tijd zijn er een aantal regelingen opgezet, met als doel de financiële ondersteuning van het culturele veld naar aanleiding van de corona crisis. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de regelingen tot zover ze op moment van schrijven bij ons bekend zijn. Deze lijst zal aangevuld worden wanneer er regelingen bij komen. […]

Lees meer