Week van de Amateurkunst (WAK) Oldenzaal 2020, met Talent in Huis

Back to Events
Event:
Week van de Amateurkunst (WAK) Oldenzaal 2020, met Talent in Huis
Start
30 september 2020
Einde:
4 oktober 2020
Geupdate:
17 februari 2020
Plek:
diverse locaties
Adres:
Oldenzaal, Netherlands
WAK logo

Corona update 29 september: helaas zijn de fysieke programmaonderdelen van de WAK, zoals Talent in Huis, n.a.v. de persconferentie deze week over de corona maateregelen toch geannuleerd. De workshops zijn verplaatst van de fysieke bijeenkomsten naar online sessies.

Met het ook op ieders gezondheid vinden we het samenbrengen van mensen, zelfs op 1.5m afstand, niet in lijn met het advies van de overheid om drukte en onnodige verplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas! Wellicht volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Week van de Amateurkunst (WAK) Oldenzaal 2020

Dit jaar hield de Week van de Amateurkunst (WAK) haar achtste editie in Oldenzaal: van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober 2020. De WAK omvat vier aaneengesloten dagen workshops voor het culturele veld, en een afsluitend evenement op de vijfde dag, namelijk Talent in Huis (TiH). Tijdens TiH worden de ervaringen en kennis die opgedaan is tijdens de workshops in de praktijk toegepast.

Doel

Met de WAK krijgt amateurkunst een podium, werken (semi)amateurs en professionals samen, wordt voorzien in deskundigheidsbevordering en aan de inwoners van Oldenzaal getoond hoeveel mensen er in hun vrije tijd aan culturele activiteiten (zingen, dansen, fotografie, schrijven, tekenen etc.) doen.

Partners

Samenwerkingspartners van de WAK zijn:

  • Bibliotheek Oldenzaal,
  • Cultuurmakelaar Oldenzaal
  • Kaliber Kunstenschool,
  • Stadstheater de Bond en
  • Stichting Oldenzaalse Musea

Daarnaast heeft de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal een grote rol gespeeld in de PR van de workshops, en nam zij een grote rol op zich, door een van de workshops te financieren.

Uitvoering

de cultuurmakelaar is de initiator, aanjager, verbinder en centrale aanspreekpunt van de WAK. Zij schrijft de subsidieaanvraag en de verantwoording. Het penvoerderschap van de subsidie wordt gedragen door partner Museum het Palthe Huis.

Inhoud WAK

Workshops: De eerste vier dagen van de WAK omvatten de workshops; deze worden georganiseerd door de cultuurmakelaar. Zij werkt hierin samen met de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal (organisatie), het lokale bedrijfsleven (als docenten/deskundigen) en de Oldenzaalse culturele verenigingen (bepalen inhoud, zijn deelnemers workshops).

Talent in Huis, de afsluiting van de WAK, lag in handen van projectleider Daniella van der Stelt. Zij is tevens werkzaam bij partner Museum het Palthe Huis, en werd ondersteund door de cultuurmakelaar (als sparringpartner, aanjager). Opzet: artiesten spelen (kleinschalig, onversterkt) op verschillende terrassen in de binnenstad. Dit was de corona-proof variant op vorig jaar (2019, tevens 1e editie TiH), waar men in huiskamers optrad.

Tabloid:

in samenwerking met de Provincie Overijssel heeft de Cultuurmakelaar een tabloid uitgegeven. Deze was gevuld met deels Oldenzaalse berichten, en een paar berichten van de Provincie over amateurkunst.

De items over het Oldenzaalse veld zijn geschreven door de Cultuurmakelaar en amateur tekstschrijvers en de foto’s zijn genomen door amateurfotografen.

In de tabloid hebben alle deelnemers aan Talent in Huis een agenda-item gekregen met tijd en locatie van hun optreden, en een paar deelnemers kregen daarnaast ook een groter artikel met wat meer achtergrondinformatie.

De tabloid werd verspreid door Oldenzaal Promotie, en deelnemers konden hun eigen exemplaar hier ophalen.

Zie de PDF van de tabloid hier en de JPG’s hieronder:

 

Workshops

De inhoud van de workshops werd gekozen door de deelnemers van TiH, en andere Oldenzaalse culturele verenigingen. Daarmee voorzag dit in een behoefte vanuit het veld. De koppeling tussen de workshops en Talent in Huis, het afsluitende evenement van de WAK, was zó, dat hetgeen men in de workshop gehoord had, in de praktijk toegepast kon worden op deze laatste WAK-dag.

Deze workshops waren:

Inhoud workshops

Door de samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal ook dit jaar voort te zetten, worden de workshops gratis aangeboden. De workshop stonden daarom ook open alle soorten verenigingen; sport, welzijn en culturele clubs. Ook individuele deelnemers met een achtergrond op een van deze gebieden waren welkom, en participeerden. De uitnodiging werd door de cultuurmakelaar proactief uitgezet naar de deelnemers van Talent in Huis, en de Oldenzaalse culturele verenigingen.

Hoewel de opzet in eerste instantie was dat de culturele samenwerkingspartners ieder een workshop inhoudelijk op zich zouden nemen, heeft alleen Kaliber Kunstenschool dit kunnen realiseren. Wel bood Museum het Palthe Huis haar locatie aan voor meerdere workshops. Andere partijen werden teveel beperkt door corona om bij te kunnen dragen op inhoud, locatie of faciliteiten.

Voor 2021 is de intentie uitgesproken dat elke partner een inhoudelijk bijdrage levert tijdens de WAK, door bijv. de inhoud en organisatie van een van de workshops op zich te nemen, en een programma onderdeel in te brengen voor Talent in Huis.

Workshops en corona

Wegens de persconferentie op maandag 28 september heeft de cultuurmakelaar op dinsdag en woensdag alle workshops omgezet van fysieke bijeenkomsten, naar online sessies. Hiervoor werd overlegd met de docenten, locaties, partners en hielp de cultuurmakelaar de deelnemers en enkele docenten met de voorbereidingen. Zo is er een oefensessie ingepland waar deelnemers gretig gebruik van maakten. Voor een deel van de deelnemers en van enkele docenten was dit hun eerste online sessie.

Het aantal deelnemers aan de workshops liep bij dit omzetten helaas wel erg terug. Vermoedelijk doordat de aantrekkingskracht van een webinar, vergeleken met een fysieke bijeenkomst, een stuk kleiner is. Vooral al je als deelnemer overdag eerst gewerkt hebt, en wellicht al een hele reeks zoom-sessies achter de rug hebt.

Opvallend, maar ook direct aansluitend op de theorie hierboven; de oudere deelnemers hebben enthousiast deelgenomen aan de Zoom-oefensessie. Hier kon onder begeleiding van de cultuurmakelaar getest worden hoe het programma werkt. Zo kwam men goed voorbereid bij de webinar. Deze oudere groep deelnemers hebben conform aanmelding de webinars gevolgd.

Deelnemers workshops

In verband met corona, en de 1,5m onderling aan te houden afstand, lag het max aantal deelnemers per workshop op 10 personen (incl. docent en cultuurmakelaar).

Het totale max deelnemersaantal voor alle workshops samen was 40 personen. Dit in verband met het max. aantal personen in de ruimte.

In totaal hebben 37 personen zich aangemeld om deel te nemen aan de (fysieke) workshops.

Uiteindelijk hebben 27 personen meegedaan aan de (naar online verplaatste) workshops.

 

Woensdag 30 september: Evenementen fotografie

8 deelnemers (9 aanmeldingen).

Hierbij was het gros van de Fotoclub Oldenzaal. Daarnaast waren er twee amateurs smartphone fotografen, die hun kennis wilden verdiepen. Zij fotografeerden vooral tijdens hun werk bij Zorgfederatie Oldenzaal, bij activiteiten met bewoners.

Fotoclub Oldenzaal zou, na het volgen van deze workshop, de fotografie verzorgen van de optredens tijdens Talent in Huis die zondagmiddag.

De workshop werd door de deelnemers beoordeeld met een Goed, en was een gezellig en informeel samenzijn.

De smartphone fotografen zijn tijdens de workshop uitgenodigd om eens bij de Fotoclub Oldenzaal aan te sluiten.

 

 

Donderdag 1 oktober: Content Marketing

9 deelnemers (13 aanmeldingen).

Deelnemers in achtergrond varieerden van deelnemers Talent in Huis (een muzikant), welzijn (Impuls), gemeente Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, marketing, ondersteuning Nachtburgemeester en vertegenwoordiging een theatergroep.

De workshop was vorig jaar ook gegeven, toen nog fysiek, bij Breedwijs. De docent had passende alternatieve werkvormen en voorbeelden bedacht voor de online sessie, om onderwerpen te illustreren.

Zo werd in oktober 2019 de docent bekogeld met tennisballen om te illustreren hoeveel berichten er op sociale media op iemand afkomen, en hoe veel daarvan ook echt gevangen kan worden. Deze avond werd dit geïllustreerd door alle deelnemers, behalve één, te vragen de camera uit te zetten. Ieders ogen werden getrokken door het enige schermpje dat nog aan was, en de persoon die hier zat. Zo werd getoond hoe het medialandschap vroeger was. Deze tijd van media was zichtbaar toen iedereen zijn camera weer aan had, en tegelijkertijd de aandacht probeerde te trekken.

De workshop werd door de deelnemers beoordeeld met een 8, en werd ondanks de online vorm ervaren als een leuke en informele workshop.

Vrijdag 2 oktober: introductieworkshop Songwriting

3 deelnemers (8 aanmeldingen).

Bij deze workshop viel niet zozeer de achtergrond van de aanmeldingen op, alswel de leeftijd. Die lag hier een stuk lager dan bij de andere workshops. Later was bij deze workshop vooral opvallen hoeveel van deze jonge aanmeldingen zich afmeldden na het omzetten van een fysieke naar een digitale workshop. De online vorm van de workshop werkte helaas niet voor deze doelgroep.

De workshop werd door de deelnemers beoordeeld met een Goed. Door het lage aantal deelnemers voelde deze workshop soms wat ongemakkelijk.

Zaterdag 3 oktober: Stilistisch filmen en regisseren voor een aftermovie

De 7 ingeschreven deelnemers waren allen aanwezig tijdens de workshop.

De vrijdagmiddag voor de workshop gegeven werd zijn vrijwel alle deelnemers bij de cultuurmakelaar “langs geweest” voor een oefensessie Zoom. Dit omdat er behoefte was aan een moment om dit goed voor te bereiden, zodat de deelname aan de workshop vlekkeloos zou verlopen.

De workshop werd door de deelnemers beoordeeld met een Heel goed. Het was een gezellig en informeel samenzijn, waar de deelnemers enthousiast informeerden naar een mogelijk vervolg.

 

Workshops: overall ervaring

Bij alle workshops werd door de deelnemers, maar ook door de docenten de wens uitgesproken zoiets nog eens te doen, maar dan als (“echte” en) fysieke bijeenkomst.

 

 

Talent in Huis

Op de zondagmiddag van 4 oktober zou de WAK afgesloten met de tweede editie van huiskamerfestival Talent in Huis. Wegens corona werd het dit jaar plaats naar de huiskamer van de stad: de gezellige terrassen van de Oldenzaalse binnenstad.

Deze intieme kleinschalige onversterkte optredentjes zijn de afsluiting van de WAK. Ze vinden plaats op de terrassen in de binnenstad op de zondagmiddag tussen 12:30 en 17 uur van 4 oktober.

Het (uiteindelijk geannuleerde) programma was al rond:

 

Helaas is dit evenement, waar naartoe werd gewerkt met de workshops, toch geannuleerd wegens de situatie rondom COVID-19 en de wederom aangescherpte maatregels. Hiermee wilden we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, en niet bijdragen aan verplaatsingen en contactmomenten.

 

Met de deelnemers is een kleine zoom-sessie gehouden op de zondagmiddag, waarop anders Talent in Huis plaats had gevonden. Het animo voor (weer) een schermsessie was (begrijpelijk) niet zo groot als voor de real life sessie. Toch was het fijn om even te sparren over de huidige opzet van de WAK; deze werd door de deelnemers als positief ervaren. Minus de situatie rondom corona natuurlijk.

 

Organisatie WAK

De WAK wordt gefinancierd door de Provincie Overijssel en de Oldenzaalse Cultuurmakelaar. Stichting Oldenzaalse Musea is penvoerder van de WAK.

Voor de realisatie van de workshops werkt de cultuurmakelaar samen met het lokale bedrijfsleven en met partner Vrijwilligerscentrale Oldenzaal. Daarnaast begeleid de cultuurmakelaar de projectleider van Talent in Huis, Daniëlla van der Stelt, die tevens werkzaam is voor de Stichting Oldenzaalse Musea.

De cultuurmakelaar is overall betrokken als coördinator, verbinder, sparringpartner en aanjager van de WAK (waaronder Talent in Huis).

 

Krantenknipsels

Meer weten

Andere vragen? Neem dan contact op via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl.