Geld binnenhalen, hoe doe je dat?

Donderdag 20 maart was het tijd om onder leiding van de SESAM Academie aan de slag te gaan met fondsenwerven.

De workshop werd gegeven door Frits Mollema, adviseurs van de SESAM Academie. Hij nam de deelnemers aan de hand en  liet henzelf zich voorstellen dmv een elevator-pitch á 2 minuten.

Met een presentatie werden theoretische voorbeelden van mogelijke geldbronnen besproken. Daarnaast werd gekeken naar alternatieve verdienmodellen en creatieve andere manieren om in inkomsten te voorzien. Om het niet te droog te houden werden concrete praktijkvoorbeelden erbij omschreven. Dit zorgde voor een verduidelijking van het idee, en inspireerde om aan de slag te gaan!

 

Deelnemers workshop

Een gezelschap dat verschillende culturele clubs vertegenwoordigde was aanwezig. Onder andere vertegenwoordigers van:

 • koren,
 • muziektheater gezelschap,
 • beeldende kunstenaars,
 • evenementen organisatoren,
 • zelfstandige ondernemers in de creatieve sector en
 • vertegenwoordigers van cultureel erfgoed.

 

Presentatie en workshop documenten:

Hieronder staan de documenten die gebruikt werden voor de presentatie:

Termen en begrippen

Begrippen die voorbij kwamen tijdens de presentatie:

 • Ansoff-matrix (Managementgoeroes)
  een matrix over groeistrategieën.
 • Lean-principe (Wikipedia)
  ook wel lean manufacturing genoemd.
 • Out-of-the-box-denken (Wikipedia)
  Ook wel buiten het kader denken genoemd.
 • SWOT-analyse (Wikipedia)
  ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd.
 • SMART-principe (Wikipedia)
  Eisen of kenmerken om een doel haalbaar en concreet te formuleren.
 • SBBI (Belastingdienst)
  Is uw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)?
  Dit kan voordelig zijn bij bijvoorbeeld schenkingen.

Websites

Websites die tijdens de workshop genoemd werden:

 • Positoos.nl
  Een spaarsysteem dat een unieke verbinding legt tussen de lokale bevolking, verenigingen en de lokale ondernemers.
 • Advies op maat
  Begeleiding/workshop naar vraag van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
 • Fondsenwerving online
  Online platform op het gebied van fondswerving in het algemeen en subsidies, fondsen en sponsoring in het bijzonder.
 • Clubkasspekken.­nl
  Website met tips om een noodzakelijke verbreding van inkomsten te vergroten. Site is gericht op sport, maar bied informatie die ook binnen de cultuur toepasbaar is (“out of the box”-denken)
 • Voordelige huur  licht, geluid en podiumdelen (Prins Bernhard Cultuurfonds)
  Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een overeenkomst waardoor men voordeliger licht, geluid en podiumdelen kan huren.

SESAM Academie

SESAM staat voor SEnioren en SAMenleving. De Stichting SESAM Academie biedt advies op maat voor vrijwilligersorganisaties. Adviseurs van 55 jaar en ouder zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op het gebied van bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.
Zij zet daarbij vrijwillige SESAM adviseurs in, oudere (gepensioneerde) professionals met een academisch denk-  en werkniveau.

De workshop werd gegeven door SESAM Adviseur Frits Mollema. Hij is bereikbaar via onderstaande gegevens:

 • fmollema@icloud.com
 • 055 – 542 79 11
 • 06 – 460565 56

De workshop mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal.

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht